Welke toekomst voor de Louizalaan?

De Louizalaan, ooit aangelegd als een met bomen omzoomde majestueuze laan tussen het stadscentrum en het Ter Kamerenbos, is sinds de jaren 1950 een belangrijke verkeersader in Brussel. Het is ook een van de belangrijkste commerciële assen van de hoofdstad die druk bezocht wordt door zowel Brusselaars als bezoekers.

Vandaag rijst de vraag naar de toekomst van deze as en hoe ze moet worden ingericht om beter tegemoet te komen aan de huidige behoeften en om bij te dragen tot een betere levenskwaliteit in de stad.

Deze zomer ondersteunde Brussel Mobiliteit het dak van de Baljuw- en de Vleurgattunnel die beide aan een grondige renovatie toe zijn. Nu werd een studiebureau gespecialiseerd in mobiliteit aangeduid om een strategische visie op de Louizalaan te ontwikkelen.

Het doel van dit masterplan is de herinrichting van de openbare ruimte te onderzoeken waarbij:

  • de stedelijke en landschappelijke kwaliteiten van de laan erop vooruit gaat
  • ruimte vrijkomt voor de ontwikkeling van de verblijfsfunctie, in overeenstemming met de naburige functies, en de verbindingen met aangrenzende ruimtes (Stefaniaplein, Koningstuin, Ter Kameren Abdij, Ter Kameren Bos) in de verf zet
  • het monumentale karakter van de laan en haar rol als belangrijke groene promenade tussen de Vijfhoek en het Terkamerenbos nieuw leven ingeblazen wordt
  • het aantal beplante en doorlaatbare oppervlaktes aanzienlijk toeneemt om zo de insijpeling van regenwater te maximaliseren
  • de laan optimaal functioneert voor alle vervoerwijzen, met onder meer een voetgangersboulevard. Er zal bijzondere aandacht gaan naar het fietsnetwerk en naar de versterking van de openbaarvervoeras

Het masterplan zal verschillende scenario's voor de toekomst van de Baljuw- en de Vleurgattunnel onderzoeken.

Het denkwerk gaat deze herfst van start en zal plaatsvinden in overleg met de betrokken gemeenten en met de relevante instanties zoals de MIVB, de Brandweer, de politie, Leefmilieu Brussel, Net Brussel, URBAN, de Bouwmeester enz. Er worden verschillende begeleidingscomités en technische vergaderingen gepland.

Zodra de strategische richtlijnen voor de Louizalaan bepaald zijn, kan werk gemaakt worden van een meer gedetailleerde herinrichtingsstudie. Deze zal uitgevoerd worden in samenwerking met een studiebureau gespecialiseerd in de inrichting van de openbare ruimte dat met begeleiding van de Bouwmeester aangesteld zal worden. Omwonenden en handelaars zullen bij het proces betrokken worden. Het schema voor de participatie moet nog vastgesteld worden en dat zal gebeuren in overleg met de betrokken gemeenten om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de plaatselijke behoeften.

Laatste nieuws