Zomerwerven 2021

Ook deze zomer staan verschillende wegwerkzaamheden geprogrammeerd. Het is de bedoeling de hinder te beperken door te profiteren van de rustigere zomermaanden juli en augustus.

Het kruispunt van de Havenlaan met de Picardstraat wordt aangepast om de gloednieuwe Suzan Daniel-brug aan te sluiten op de bestaande wegen. Om voetgangers, fietsers en openbaar vervoer in alle richtingen vlot en veilig te laten oversteken, komen er uitstulpingen aan de stoepen en vluchtheuvels. Daarnaast worden de bestaande fiets- en wandelpaden wat verhoogd zodat ze op het juiste niveau komen te liggen. Voor deze werken wordt het kruispunt van de Havenlaan met de Picardstraat in juli en augustus afgesloten voor het verkeer.

De aanleg van de fietspaden langs de Kleine Ring wordt verder afgewerkt. Zo wordt de asfaltlaag van het fietspad op vrijdag 2 juli aangebracht op de Gulden Vlieslaan tussen de Munthofstraat en de Dejonckerstraat. Aan de Hallepoort duren de werken nog tot eind augustus. Ook in de Paleizenstraat wordt nog tot eind augustus verder gewerkt aan een betere befietsbaarheid.

Vanaf 26 juli gaat de herstelling van de Georges Henritunnel een nieuwe fase in. Vanaf dan wordt gewerkt in de tunnelkoker richting Meiser en moet alle verkeer door de koker richting Montgomery en dit op één rijstrook per rijrichting. Om het verkeer al eerder te filteren moet het verkeer richting Meiser al in de Montgomerytunnel over één enkele rijstrook.

In de Leopold II-tunnel wordt de renovatie verder gezet. Concreet betekent dit dat de tunnel op weekdagen (van zondagavond tot vrijdagochtend) ’s nachts gesloten is voor het verkeer. Het einde van deze renovatie is voorzien in het voorjaar van 2022.

Aan de ingang van de Reyers-Centrum-tunnel worden automatische slagbomen geplaatst die gebruikt zullen worden bij tunnelsluitingen. Er komen ook portieken om buitenmaatse voertuigen tegen te houden. Voor de uitvoering van deze werken wordt de tunnel ’s nachts, tussen 22 en 6 uur, afgesloten. Deze werken zullen duren tot 9 juli 2021.

Op de Graindorbrug wordt deze zomer gewerkt aan de rijstroken richting kanaal. Nog tot het einde van augustus worden de waterdichting, de uitzettingsvoegen en het wegdek vernieuwd.

In de zomermaanden krijgen verschillende straten en lanen een nieuwe asfaltlaag. Dit is het geval voor

  • de Emile Vanderveldelaan: weekend van 3 juli
  • de buitenring in Anderlecht, tussen de afritten 14 en 17: linkerrijstroken weekend van 3 juli, rechterrijstroken weekend van 10 juli
  • de aansluiting van de Herrmann-Debrouxlaan op de E411: weekend van 7 augustus
  • de Kolonel Bourgstraat: weekend van 4 september
  • de Lenniksbaan: weekend van 11 september
  • de Humaniteitslaan: weekend van 25 september

Daarnaast vernieuwt de MIVB verschillende tramsporen. Dit is onder meer het geval op de Louizaflessenhals, de Louis Schmidtlaan, het kruispunt van de Vooruitgangstraat met de Koninginnelaan, de Alsembergsesteenweg en de Brugmannlaan. Meer informatie over deze werken op de website van de MIVB.

Brussel Mobiliteit zal in augustus dan weer een aantal bushaltes op de Keizer Karellaan toegankelijk maken voor minder mobiele personen. Het gaat om de haltes Pampoel en Gemeentehuis, die omgedoopt wordt tot De Villegas, in de rijrichting Ring. Ter hoogte van de werkzaamheden moet het verkeer over één enkele rijstrook. Voor voetgangers is een beschermde doorgang voorzien, fietsers moeten via de rijweg.

Aan de halte Karreveld wordt het voorlopig perron verwijderd en vervangen door het definitief exemplaar. Het verkeer moet in beide richtingen afwisselend over een versmalde rijweg. Dit wordt geregeld met verkeerslichten. Er geldt ook een parkeerverbod. Voor voetgangers is een beschermde doorgang voorzien, fietsers moeten via de rijweg.

Laatste nieuws