Nieuw gewestelijk mobiliteitsplan Good Move: openbaar onderzoek

Welke mobiliteit voor Brussel in 2030?

Begin april heeft de vorige Brusselse regering Good Move goedgekeurd, het gewestelijk mobiliteitsplan voor de volgende tien jaren. Het plan kwam tot stand na talrijke consultaties van mobiliteitsactoren uit de private en openbare sector, van de gemeenten en van de politiezones. Nu loopt een openbaar onderzoek over dit plan zodat de nieuwe Brusselse regering het definitief kan goedkeuren en ermee aan de slag kan.

Het plan Good Move heeft tot doel de tegen 2030 verwachte demografische en economische ontwikkelingen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest te verzoenen met een kwalitatieve leefomgeving.

Praktisch

 • De bevolking heeft tot 17 oktober 2019 om het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move te raadplegen en haar mening formuleren over de voorgestelde visie en maatregelen.
 • Via www.goodmove.brussels
 • Schriftelijk naar Brussel Mobiliteit, Directie Beleid, Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel
 • Bij de gemeenteadministratie van elke Brusselse gemeente

Het plan stelt veiligheid en levenskwaliteit centraal door in te zetten op verkeersluwe zones in de wijken, ongeacht het gebruikte verplaatsingsmiddel, en dit door het openbaar vervoer te versterken en de behoefte aan het bezit en gebruik van een privéwagen te verminderen. Het plan is erop gericht het autoverbruik in de stad te beperken (één op vier verplaatsingen met de auto zal op een andere manier gebeuren). Het plan omvat verschillende concrete maatregelen: een duidelijkere hiërarchie van het wegennet, veralgemeende zones 30 in woonwijken, een geïntegreerd aanbod van mobiliteitsdiensten, nieuwe tarieven en fiscale maatregelen, real time mobiliteitsinformatie, de herinrichting van de toegangspoorten tot de stad, nieuwe inrichtingen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, een dynamisch beheer van de verkeersstromen…

 

 

 

   

  Laatste nieuws

  Mobiliteitstest Zuidlaan

  Brussel Mobiliteit een testinrichting aan op de Kleine Ring, ter hoogte van de spoorwegbrug. De test moet leiden tot een vlotter en veiliger verkeer.

  Actie Boekentas

  Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.

  Europese Top

  Een aantal veiligheidsmaatregelen hebben een invloed hebben op de mobiliteit.