Nieuwe regeling voor de keuring van oldtimers

Sinds 3 december 2018 moeten oldtimers periodiek gekeurd worden.

Oldtimers zijn voertuigen langer dan 25 jaar in verkeer gesteld en (her)ingeschreven onder een O-kenteken.

Een voertuig kan pas oldtimer worden na  een technische keuring.

Om de overgang naar de nieuwe regelgeving te overbruggen worden oltimers onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën:

  • oldtimers vanaf 25 tot 30 jaar moeten even vaak gekeurd worden als onder de gewone kentekenplaat
  • oldtimers vanaf 30 tot en met 50 jaar worden tweejaarlijks op de technische keuring verwacht
  • oldtimers ouder dan 50 jaar worden vijfjaarlijks op de technische keuring verwacht

Voertuigen die onder de gewone kentekenplaat vrijgesteld zijn van de periodieke technische controle blijven vrijgesteld onder de O-kentekenplaat.

Wat betreft het gebruik van oldtimers blijft alles bij het oude, het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 blijft gelden. Oldtimers mogen dus niet gebruikt worden voor:

  • commercieel en professioneel gebruik
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten

Bij voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties
  • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig

Meer info op de pagina autokeuring

 

Laatste nieuws