Nieuwe regeling voor de keuring van oldtimers

Sinds 3 december 2018 moeten oldtimers periodiek gekeurd worden.

Oldtimers zijn voertuigen langer dan 25 jaar in verkeer gesteld en (her)ingeschreven onder een O-kenteken.

Een voertuig kan pas oldtimer worden na  een technische keuring.

Om de overgang naar de nieuwe regelgeving te overbruggen worden oltimers onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën:

  • oldtimers vanaf 25 tot 30 jaar moeten even vaak gekeurd worden als onder de gewone kentekenplaat
  • oldtimers vanaf 30 tot en met 50 jaar worden tweejaarlijks op de technische keuring verwacht
  • oldtimers ouder dan 50 jaar worden vijfjaarlijks op de technische keuring verwacht

Voertuigen die onder de gewone kentekenplaat vrijgesteld zijn van de periodieke technische controle blijven vrijgesteld onder de O-kentekenplaat.

Wat betreft het gebruik van oldtimers blijft alles bij het oude, het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 blijft gelden. Oldtimers mogen dus niet gebruikt worden voor:

  • commercieel en professioneel gebruik
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten

Bij voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties
  • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig

Meer info op de pagina autokeuring

 

Laatste nieuws

Tour ensemble!

Merckx, Evenepoel, Viviani en Dumoulin sluiten zich aan bij de Brusselaars om de grootste ploeg van de Ronde van Frankrijk samen te stellen.