Nieuwe regels voor het theoretisch rijexamen

Op 30 april treden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal nieuwe regels in voege voor het theoretisch rijexamen. Om te slagen zullen de kandidaten niet meer dan één zware overtreding mogen maken en minstens 41/50 moeten behalen. Ook voor het praktijkexamen zijn wijzigingen voorzien, die zijn echter pas vanaf 1 november 2018  van kracht zullen worden.

De voornaamste nieuwigheid van het theoretisch rijexamen betreft de beoordeling. Er worden nog steeds 50 vragen gesteld waarvan er 41 correct beantwoord moeten worden, maar bij een zware overtreding worden automatisch 5 punten afgetrokken, terwijl je voor een 'lichte' fout nog steeds 1 punt verliest. Een kandidaat die twee zware overtredingen begaat is dus sowieso niet geslaagd. In Vlaanderen en in Wallonië is een gelijkaardig systeem van toepassing.

De kandidaten in het Brusselse Gewest kunnen het theoretisch examen in het Nederlands of in het Frans afleggen. Het examen kan eveneens afgelegd worden in het Engels en in het Duits met de hulp van een tolk. Wanneer een kanditaat twee keer na elkaar niet slaagt, moet hij verplicht les volgen in een rijschool voor hij het examen opnieuw kan afleggen.

Voor het vervolg van de opleiding en de voorbereiding van het praktijkexamen kunnen de kandidaten kiezen tussen vier verschillende trajecten in plaats van tussen twee in het huidige systeem:

  • mix van vrije begeleiding en rijschool
  • directe toegang tot het examen na 30 uur rijschool
  • vrij traject 
  • traject rijschool

De EHBO-opleiding en de risicoperceptietest worden eveneens verplicht. Deze veranderingen voor het praktijkexamen treden op 1 november 2018 in werking.

Meer info: mobiliteit.brussels/rijopleiding

 

Laatste nieuws

Actie Boekentas 2018

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.