Nog zo één die de stad te gezond maakt!

Deze week start het Autosalon. Voor veel mensen het ideale ogenblik om een nieuwe wagen te kopen. Brussel Mobiliteit koos dit sleutelmoment uit om haar nieuwste Bike for Brussels-campagne te lanceren.

Het doel?

Andere weggebruikers warm maken voor de voordelen van fietsen en hen aansporen tot meer respect voor fietsers in de hoofdstad dankzij positieve beledigingen.

 

Fietsers worden niet altijd gewaardeerd. In haar nieuwe Bike for Brussels-campagne heeft Brussel Mobiliteit een boodschap voor de andere weggebruikers: als u dan toch fietsers wilt beledigen, doe dat dan voor wat ze goed doen. Fietsers zorgen voor minder auto’s, minder files en minder luchtvervuiling. Respect voor de fietsers in Brussel is dus op zijn plaats. 

Met deze campagne wil Brussel Mobiliteit alle weggebruikers aansporen tot meer respect voor elkaar. Affiches met sympathieke monsters die zich op positieve manier laten beledigen, zullen opduiken in Brussel, net als radiospots met hysterisch tierende automobilisten.

Fietsers besparen elke dag 147 ton CO2 in Brussel. Dat komt overeen met de uitstoot van meer dan 14 vrachtwagens.

Ter hoogte van de Van Praet-brug ontdekken autobestuurders een interactief bord dat in real time het aantal fietsers in de hoofdstad berekent en de CO2 die ze besparen. Een sympathieke manier om aan te tonen dat fietsers wel degelijk een positieve impact hebben. Zo worden andere weggebruikers ertoe aangezet om fietsers het respect te betuigen dat ze verdienen.

 

Laatste nieuws