Openbaar onderzoek voor gewestelijk mobiliteitsplan Good Move afgelopen

Good Move

Tijdens de vier maanden van het openbaar onderzoek over Good Move dat op 17 oktober afliep, werd een grootschalige communicatiecampagne opgezet door Brussel Mobiliteit met affiches, artikels in de pers, sociale media, tijdelijke tentoonstellingen… Op verschillende momenten en tijdens belangrijke evenementen zoals het Irisfeest of de Week van de Mobiliteit is Brussel Mobiliteit naar de bevolking getrokken. Ook tijdens de talrijke openbare vergaderingen in Ganshoren, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Joost-ten-Node, Ukkel en Vorst was er contact met de bevolking. Tijdens 40 vergaderingen, waarvan 22 in de gemeenten, konden de deelnemers rechtstreeks in debat gaan over het plan.

Iedereen kon zijn opmerkingen rechtstreeks tijdens deze ontmoetingen formuleren maar ook via de post, de gemeentelijke administratie, via de website van Brussel Mobiliteit of via de online enquête.

Brussel Mobiliteit ontving ook de mening van verschillende maatschappelijke organisaties (verenigingen, economische actoren) en Brusselse mobiliteitsactoren.

Uit een eerste analyse van alle bijdragen blijkt dat de bevolking globaal akkoord gaat met de voorstellen in Good Move, ook al worden twijfels geuit over de slaagkansen, en de effectieve uitwerking van de acties.

Uit de analyse van de resultaten van de online enquête kwamen een aantal trends naar voren…

71 % van de deelnemers is voorstander van een groene, rustige en veilige openbare ruimte  waar in de eerste plaats ruimte is voor buurtactiviteiten, ook al gaat dit ten koste van parkeerplaatsen op de openbare weg.

74 % gaat akkoord met een evolutie naar kalmere wijken waar minder auto’s rijden tegen een snelheid die overeenkomt met plaatselijke leven (30 km/u).

76 % is voorstander om het doorgaand verkeer te beperken in de woonwijken, door middel van een circulatieplan en van weginrichting (enkelrichting, enz.)

79 % gaat akkoord om de persoonlijke wagen minder te gebruiken en de voorkeur te geven aan stappen of te profiteren van het multimodale vervoersaanbod in de stad. 

75 % gaat akkoord om verschillende vervoermiddelen te combineren om op een bepaald traject tijdens de spits tijd te winnen en 81 % verklaart zich bereid om het multimodale mobiliteitsaanbod uit te proberen indien de werkgever dit gratis voorstelt.

En nu ?

Brussel Mobiliteit heeft 30 dagen om de adviezen die ontvangen werden binnen het openbaar onderzoek naar het Parlement te sturen. Deze adviezen worden nu geanalyseerd om het ontwerpplan te finaliseren, zodat dit nog beter overeenkomt met de verwachtingen van het publiek over de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na afloop van de periode van aanpassingen dient de Brusselse regering het plan tegen eind 2019 definitief goed te keuren.

Laatste nieuws