Parking Kraainem

De overdekte parking Kraainem moet over verschillende verdiepingen plaats bieden aan 750 wagens en een fietsenstalling. Er komt ook een eindhalte voor de buslijnen van de MIVB. In het gebouw wordt ook ruimte voorzien voor handelszaken van beperkte omvang.

Voor de bouw van deze parking is het nodig om de nabije straten aan te passen en het kruispunt van de Wezembeeklaan en de Mounierlaan opnieuw in te richten.

Het project waarvoor momenteel een vergunning aangevraagd wordt, is een aangepaste versie van een eerdere aanvraag die rekening houdt met de aanbevelingen van de effectenstudie.

De aanvraag heeft tot doel de stedenbouwkundige en milieuattesten te bekomen, die een eerste stap zijn om uiteindelijk de vergunningen te kunnen aanvragen. Het betreft dus een verzoek om beginseltoestemming teneinde het kader, de grenzen en de voorwaarden vast te stellen waarbinnen een vergunningsaanvraag mogelijk is. Het doel en de kenmerken zelf van de procedure voor het aanvragen van attesten rechtvaardigen dat het ontwerp nog onnauwkeurig is, met name wat betreft bepaalde technische, bouwkundige en architecturale aspecten, die later bij de vergunningsaanvraag zullen worden vastgelegd.

Op basis van de attesten die worden verwacht om het kader voor het gewenste en vergunbare project vast te stellen, wil het Gewest vervolgens een architectuurwedstrijd uitschrijven om het ontwerp uit te tekenen, de nodige vergunningen te bekomen en de bouw- en inrichtingswerken uit te voeren.

  • Eerste aanvraag voor een gemengd stedenbouwkundig en milieu-attest: 11 februari 2017
  • Huidige aanvraag: 28 januari 2020: Icône PDFaanvraag.pdf
  • Openbaar onderzoek huidige aanvraag: van 11 februari 2020 tot 12 maart 2020: Icône PDFverklarende nota.pdf
  • Overlegcommissie: 27 maart 2020

Plannen: