Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijke aangelegenheid. Ook al daalt het aantal verkeersdoden, toch blijft de balans te zwaar.
brochures

Doelgroepgerichte acties

Naast de algemene beleidslijnen uit het Iris II-plan en het toekomstige beleidsplan GoodMove, zet Brussel Mobiliteit in haar beleid ook heel wat specifieke krijtlijnen uit.
smartcity logo

Brussels Smart Mobility

Overheid, privésector, academici en onderzoekers werken samen aan concrete oplossingen voor een slimme stadsmobiliteit.