Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijke aangelegenheid. Ook al daalt het aantal verkeersdoden, toch blijft de balans te zwaar.
smartcity logo

Brussels Smart Mobility

Overheid, privésector, academici en onderzoekers werken samen aan concrete oplossingen voor een slimme stadsmobiliteit.