Brussels Smart Mobility

smartcity logo

De manier waarop we ons verplaatsen en goederen vervoeren moet anders om een oplossing te vinden voor files, verkeersonveiligheid, de schadelijke gevolgen van mobiliteit op de leefomgeving en het milieu, de ongelijke vervoersmogelijkheden... kortom om te zorgen voor een vlot bereikbare hoofdstad in een aantrekkelijke omgeving. 'Smart mobility' kan hieraan bijdragen met een doeltreffend mobiliteitsbeheer op de bestaande infrastructuur, het gebruik van technologie voor meer interactie en een betere samenwerking tussen de verschillende mobiliteitsactoren.

Het Platform Brussels Smart Mobility

In het Platform Brussels Smart Mobility brengt Brussel Mobiliteit alle mobiliteitsactoren samen met het oog op een gecoördineerde, transversale en multidisciplinaire aanpak van het mobiliteitsprobleem. Het gaat om een taskforce die de overheid en de privésector samenbrengt met academici en onderzoekers. Ze werken aan concrete oplossingen voor de werkelijke uitdaging van 'slimme stadsmobiliteit': multimodaliteit aanmoedigen, de stad vlotter bereikbaar maken, de milieuhinder verminderen en de openbare ruimte maximaal benutten. De samenwerking ligt voor de hand zodat een daadwerkelijke gedragsverandering ontwikkeld en gepromoot kan worden. 

De Smarter Cities Challenge

Dankzij de overwinning in de Smarter Cities Challenge van IBM  kon Brussel Mobiliteit bovendien kosteloos een beroep doen op de computerreus. Drie weken lang bestudeerden zes experts uit verschillende landen het mobiliteitsprobleem aan de hand van de beschikbare gegevens en interviews met een veertigtal specialisten en betrokkenen. Dit resulteerde in een eerste reeks aanbevelingen die in dit smart_mobility_brussels_report_v2_nl.pdf (9.25 MB) werden.

Meer info: smartcity.brussels