Kenniscentrum van de mobiliteit

cahier logo

Brussel Mobiliteit heeft het Centre d’études sociologiques (CES) de l'Université Saint-Louis (USL-B) gevraagd een samenvatting te maken van de beschikbare gegevens in Brussel. Deze opdracht gebeurt in nauwe samenwerking met andere onderzoekers (VUB en ULB), zodat uitwisseling en een interdisciplinaire benadering van het mobiliteitsprobleem aangemoedigd worden.

Het kenniscentrum Mobiliteit streeft drie grote doelstellingen na:

  • gegevens uit tal van rapporten en gegevensbanken van verschillende Brusselse mobiliteitsactoren bundelen, de kennis is momenteel immers nog te veel versnipperd
  • deze gegevens met elkaar in verband brengen om hun bereik en grenzen te onderzoeken en om bepaalde tendensen hieruit te distilleren of te relativeren (analyse en opvolging van de gegevens)
  • deze gegevens toegankelijk maken voor een publiek van specialisten (verkozenen, kabinetten, besturen, studiebureaus...) en geïnteresseerden (journalisten, burgers...) zodat zij ze vlot kunnen gebruiken

Het werk van de universitaire onderzoekers resulteert in de publicatie van de Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Katern 1: katernen-kenniscentrum.pdf (27.68 MB)

 

Katern 2: katernen_mobiliteit-_2_.pdf (9.08 MB)

 

Katern 3: katernen_mobiliteit_3_.pdf (4.06 MB)

 

Katern 4: bxlcap1_1409_observatoire_de_la_mobiliteufffdufffd_low_1.pdf (21.75 MB)

 

Katern 5: Het delen van de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: katern_nr_5-hoofdstuk_1-4.pdf (8.55 MB)

 

, katern_nr_5-hoofdstuk_5-6.pdf (17.29 MB) en katern_nr_5-hoofdstuk_7-9.pdf (11.99 MB)

 

 

Katern 6: bxl-mob-6ecahiers-nl.pdf (28.89 MB)

 

Katern 7 De fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.pdf (26.49 MB)

In de afgelopen jaren is het gebruik van big data voor mobiliteitsstudies wijdverbreid geraakt. Brussel Mobiliteit heeft enkele gegevensbronnen benut en wilde, in het verlengde van het Kenniscentrum van de mobiliteit, de vraagstukken in kaart brengen die op dit gebied spelen.

Het doel van deze technische nota is om de kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te illustreren, maar ook om de vele uitdagingen te tonen die dit met zich meebrengt. De auteurs bespreken de kennisproductie, het verband met de smart city, de uitdagingen voor overheden en onderzoekers en de beschrijving van drie specifieke databronnen.

note_big_data-nl-final.pdf (1.73 MB)

 

 

 

 

note_big_data-nl-final.pdf (1.73 MB)
technische nota van het kenniscentrum van de mobiliteit: het nut van big data voor het mobiliteitsonderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: belangen, kansen en uitdagingen