Havenlaan en Claessensstraat: herinrichting

Status : Studie

De buurt rond de Havenlaan is in volle ontwikkeling: er komen nieuwe kantoor- en flatgebouwen, parken, winkels, horecazaken... Dat vergt een nieuwe stedenbouwkundige aanpak van de wijk. Dit project speelt op deze evolutie in en stoomt de Havenlaan klaar voor de 21ste eeuw.

Havenlaan

 • Fietsers en voetgangers moeten nu nog dezelfde ruimte delen. In de toekomst krijgen voetgangers een stoep die uitsluitend voor hen is voorbehouden. 
 • Verbinding voor voetgangers tussen Thurn&Taxis en het Noordstation via de nog te bouwen Suzanne Danielbrug.
 • Voor fietsers komt er aan de kant van het kanaal een tweerichtingsfietspad. Dit wordt aangelegd tussen de bestaande rij platanen en een rij nieuw aangeplante iepen. Enkele platanen moeten uit veiligheidsoverwegingen sneuvelen om een zebrapad of inrit aan te leggen. 
 • Aan de andere kant van de laan wordt de bestaande bomenrij gerooid om plaats te maken voor een eenrichtingsfietspad naast de stoep. Dit fietspad wordt van de rijbaan afgescheiden door een nieuwe rij iepen waartussen parkeerplaatsen aangelegd worden. Deze zijn voor auto's bestemd, voor vrachtwagens en bestelwagens wordt naar alternatieven gezocht.
 • Tussen Sainctelette en de Picardstraat komt er in elke richting 1 rijvak. De overblijvende ruimte wordt aan de kant van de bebouwing ingenomen door de nieuwe bomen en parkeerplekken of door voorsorteerstroken.
 • Tussen de Picardstraat en de Claessensstraat krijgt het autoverkeer 4 rijvakken: minimum 1 rijvak in elke richting plus voorsorteerstroken aan de kruispunten.

Claessensstraat

 • Ook hier wordt het tweerichtingsfietspad verder aangelegd langs de kant van het kanaal, met een dubbele rij iepen. Aan de andere kant van de straat komen kleinere bomen. 
 • Aan het kruispunt met de Van Gulickstraat en de De Cipletstraat komen veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten voor fietsers en voetgangers.
 • Op de vrijgekomen ruimte voor de scholen Tivoli en Agnès Varda komen nieuwe bomen en tafels met banken.
 • In elke rijrichting komt er 1 rijvak, met daar bovenop een busbaan in de richting van de Havenlaan.

Algemene info

Technische details

Gemeenten

 • Sint-Jans-Molenbeek
 • Stad Brussel

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 4/9/2017 milieueffectenrapport.pdf
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning 24/12/2019 stedenbouwkundige_vergunning.pdf
Alle projecten