Koninginneplein

Status : Studie

Herinrichting van het Koninginneplein en omgeving

Binnen het stadsvernieuwingscontract "Brabant – Noord – Sint-Lazarus" plant Brussel Mobiliteit, in samenwerking met de gemeente Schaarbeek en de MIVB, de herinrichting van de buurt van het Koninginneplein. Het gaat om het Koninginneplein tussen de Paleizenstraat en de Haachtsesteenweg, een deel van de Koningsstraat, de Dupontstraat, de Poststraat en de Beughemstraat.

Het Koninginneplein vormt een strategische plaats in het stedelijk landschap. Op de grens tussen de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node is het een van de weinige grote pleinen in de Noordwijk. Tal van historische gebouwen met grote erfgoedwaarde bevinden zich langs de Koninklijke Route die het Kasteel van Laken verbindt met het Koninklijk Paleis in Brussel. De Sint-Mariakerk vormt een visueel ijkpunt dat verschillende vergezichten op de stad biedt.

De vele functies rond het Koninginneplein zorgen voor een sterke sociale rol van dit plein. Ondanks de aanwezigheid van heel wat scholen, winkels, horecazaken en culturele voorzieningen blijft het een ondergewaardeerd plein dat moeilijk leesbaar is, en dat door talrijke verkeersnetwerken doorkruist wordt.

Het plein verdient een opwaardering tot wijkknooppunt en als lokaal en extralokaal referentiepunt.

De inzet

Het herinrichtingsproject voorziet in een nieuwe bestemming van het Koninginneplein waardoor de gebruikers zich het plein opnieuw zullen toe-eigenen. Dit gebeurt door

  • een autoluwe, aangename ruimte te creëren waar iedereen zich welkom voelt
  • de levenskwaliteit te verbeteren door verbindingen te creëren met de bestaande groene ruimtes;
  • het bestaande erfgoed op te waarderen
  • de toegankelijkheid, het comfort en de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers en rond de scholen te verbeteren
  • de leesbaarheid, de veiligheid en het comfort van het openbaar vervoer te optimaliseren door de haltes te groeperen
  • doorgaand verkeer af te remmen
  • interactie te creëren tussen de openbare ruimte en de verschillende functies rond het plein;
  • een verbinding maken met de toekomstige inrichtingen in de buurt.

Good Move

Parallel hiermee werkte de gemeente Schaarbeek in het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move aan een lokaal mobiliteitscontract. Dat maakt van de omgeving van de Koninklijke Sinte-Mariakerk een verkeersluwe buurt. Daar wordt in het project voor het Koninginneplein uiteraard rekening mee gehouden.

 

Burgerparticipatie

Brussel Mobiliteit heeft opdracht gegeven om de burgerparticipatie te organiseren aan de pluridisciplinaire teams van ERU urbanisme en OSMOS. In juli was er al een infostand op het plein. Contact: reineparticipation@eru-urbanisme.be of +32 (0)2 539 01 41.

Volgende workshop op donderdag 17 februari - 18u00 - 20u00

Hogeschool Galilée Koningsstraat 336 1030 Schaarbeek

Woont, werkt, studeert of bezoekt u het Koninginneplein en haar omgeving? Bent u actief in de buurt? Neem deel aan deze workshop om na te denken over de toekomst van het plein !

De bevindingen die uit het onderzoek en de bevraging naar voren kwamen zullen er besproken worden. Brussel Mobiliteit zal hun scenario voorstellen dat momenteel wordt bestudeerd. Daarna verfijnen we binnen een participatieve workshop de herinrichting van het plein en bespreken we gebruik en toe-eigening, beplanting, rust, spel- en ontspanningsruimten, verbinding naar de school, enz.

Inschrijven: 02 539 01 41 - reineparticipation@eru-urbanisme.be

 

Algemene info

Gemeenten

  • Schaarbeek
Alle projecten