Koninginneplein

Status : Studie

Herinrichting van het Koninginneplein en omgeving

Binnen het stadsvernieuwingscontract ‘Brabant – Noord – Sint-Lazarus’ plannen Brussel Mobiliteit, de gemeente Schaarbeek en de MIVB de herinrichting van de buurt van het Koninginneplein. Het gaat om het Koninginneplein tussen de Paleizenstraat en de Haachtsesteenweg, een deel van de Koningsstraat, de Dupontstraat, de Poststraat en de Beughemstraat.

Het Koninginneplein vormt een strategische plaats in het stedelijk landschap. Op de grens tussen de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node is het een van de weinige grote pleinen in de Noordwijk. Tal van historische gebouwen met grote erfgoedwaarde bevinden zich langs de Koninklijke Route die het Kasteel van Laken verbindt met het Koninklijk Paleis in Brussel. De Sint-Mariakerk vormt een visueel ijkpunt dat verschillende vergezichten op de stad biedt.

De vele functies rond het Koninginneplein zorgen voor een sterke sociale rol van dit plein. Ondanks de aanwezigheid van heel wat scholen, winkels, horecazaken en culturele voorzieningen blijft het een ondergewaardeerd plein dat moeilijk leesbaar is door de talrijke verkeersnetwerken die het plein doorkruisen.

Het plein verdient een opwaardering tot wijkknooppunt en als lokaal en extralokaal referentiepunt.

De inzet

Het herinrichtingsproject voorziet in een nieuwe bestemming van het Koninginneplein waardoor de gebruikers zich het plein opnieuw zullen toe-eigenen. Dit gebeurt door

  • een autoluwe, aangename ruimte te creëren waar iedereen zich welkom voelt
  • doorgaand verkeer af te remmen
  • de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers en rond de scholen te verbeteren
  • de leesbaarheid, de veiligheid en het comfort van het openbaar vervoer te optimaliseren door de haltes te groeperen
  • de levenskwaliteit te verbeteren door verbindingen te creëren met de bestaande groene ruimtes;
  • de omliggende straten en het erfgoed op te waarderen
  • interactie te creëren tussen de openbare ruimte en de verschillende functies rond het plein;
  • de omgeving af te stemmen op de toekomstige inrichtingen in de buurt.

Planning

Binnen het lokaal mobiliteitscontract wordt momenteel een mobiliteitsstudie uitgevoerd waarvan de resultaten invloed zullen hebben op het project voor het Koninginneplein. In dat kader werd een voorafgaande diagnose van de mobiliteitssituatie opgesteld.

Bij een SVC is veel ruimte voor inspraak en participatie voorzien. Zo wordt de voorafgaande mobiliteitsdiagnose momenteel voorgelegd aan de bevolking die opmerkingen kan formuleren. Deze worden meegenomen in de uitwerking van de schets en het voorontwerp waarvoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zal worden. Hierover wordt uiteraard nog een openbaar onderzoek georganiseerd.

Algemene info

Gemeenten

  • Schaarbeek
Alle projecten