Paleizenstraat: herinrichting van gevel tot gevel

Status : In uitvoering

Het project omvat de herinrichting van de Paleizenstraat tussen de Jules De Troozsquare en de Van Schoorstraat. Tussen de De Troozsquare en de Paviljoenstraat komen langs beide kanten van de weg fietspaden. De openbare ruimte krijgt een nieuwe indeling, waardoor een beter evenwicht ontstaat tussen de verschillende vervoerswijzen. Dit betekent ook dat de oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger worden, met specifieke aandacht voor personen met een beperkte mobiliteit. De haltes van het openbaar vervoer worden aan de Square heringericht, wat tot een vlottere doorstroming van tram 3 moet leiden. De uitvoering van het project houdt ook in dat de drie rotondes tussen de Paleizenstraat, de Vooruitgangstraat en de Paviljoenstraat definitief worden.

De werkzaamheden omvatten ook de herinrichting van het Masuiplein, in het verlengde van het Zennepark, een project waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt aan Leefmilieu Brussel.

Algemene info

Technische details

Gemeenten

  • Schaarbeek
  • Stad Brussel

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning milieueffectenrapport_paleizenstraat.pdf
Openbaar onderzoek Van 19/10/2017 tot 17/11/2017
Overlegcommissie 29/11/2017
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning 10/12/2018 stedenbouwkundige_vergunning.pdf
Alle projecten