Een nieuwe tramlijn tussen Simonis en de Heizel

Status : In uitvoering

In september 2018 werd de nieuwe tramlijn 9 van metro Simonis tot Dikke Beuk officieel ingehuldigd. Ze blijkt al van bij het begin erg succesvol.

Ondertussen begon Brussel Mobiliteit aan het volgende gedeelte: van Dikke Beuk, via de Modelwijk tot metrostation Koning Boudewijn. Tegen eind 2021 kunt u dus gebruikmaken van deze nieuwe snelle, gemakkelijke en schone verbinding.

Actieve verplaatsingen aanmoedigen

Over het hele traject worden de straten en kruispunten aangepast om maximaal comfort en veiligheid te bieden aan alle weggebruikers: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten. Verschillende inrichtingen zoals snelheidsremmers en verhoogde oversteekplaatsen beklemtonen het stedelijke karakter en beperken de snelheid aan de pleinen, haltes en kruispunten. Op verschillende plaatsen worden de stoepen verbreed.

Een aangename omgeving

Het project omvat veel meer dan het verlengen van tram 9: het gaat om een verjongingskuur, de herinrichting van de openbare ruimte langs het hele tracé met aandacht voor een eigen trambedding, een oplossing voor de veiligheidsproblemen aan de verschillende kruispunten en een betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

Dikke Beuk en Modelwijk

Het tramproject zal van de Dikke Beuklaan een echte laan met bomen maken. Tot de Heymboschlaan komt er een enkele rijrichting. Plaats genoeg dus voor een bomenrij in een grasstrook op de middenberm.

Het grasveld van de Modelwijk zal doorlopen over de trambedding. We planten dezelfde plantensoorten ook aan de overzijde van de trambedding.

De eerste tramhalte komt ter hoogte van de Robijnstraat. De volgende halte ter hoogte van de Modelwijk sluit aan bij twee belangrijke supermarkten.

De werkzaamheden in de Dikke Beuklaan beginnen met de interventies van de nutsbedrijven (Sibelga, Proximus, Vivaqua) waarvoor 59 bomen moeten worden gekapt. De eigenlijke aanleg volgt daarna.

Generaal De Ceunincklaan

Momenteel vormt de Palfynsquare een eiland te midden van brede tweerichtingsstraten met dwarse parkeerplaatsen. Vanuit de omliggende woningen is het park hierdoor moeilijk toegankelijk en slecht zichtbaar.

De Generaal De Ceunincklaan wordt omgevormd tot éénrichtingsstraat. Het eerste deel, tussen de Citroenbomenlaan en de Schijfstraat, in de richting van de Houba de Strooperlaan en het volgende deel in omgekeerde rijrichting. Zo wordt doorgaand verkeer en sluipverkeer uit de woonstraten gehaald.

Op de middenberm van de laan, tussen rijweg en trambedding worden parkeerplaatsen voorzien tussen 16 nieuw te planten bomen.

Houba de Strooperlaan

Op de Houba de Strooperlaan wordt de tramlijn op het huidige trottoir voorzien (kant Heizel). Het nieuwe brede trottoir komt op de gronden van de Heizel, die vrijkomen in het kader van het NEO project van de stad Brussel.

De werkzaamheden hebben dus geen invloed op het huidige verkeer, behalve de oversteekplaats ter hoogte van de Generaal de Ceunincklaan.

Een duurzaam project

Het project is erop gericht het groene karakter van de lanen te versterken. De materialen werden met zorg gekozen om een maximale doordringbaarheid te behouden en zo bij hevige regen grote plassen en overstromingen te vermijden. Het project geeft de voorkeur aan gras en half doorlaatbare materialen, zoals kleine kasseien, boven “harde” oppervlakten.

We behouden zoveel mogelijk bomen. Op de hele werfzone zijn er vandaag 189 bomen. Het project voorziet een totaal van 210 bomen na de werkzaamheden.

Het groene karakter van de tramlijn zal nog versterkt worden door het inzaaien van gras tussen de tramsporen en het aanplanten van hagen en hoge grassen langs de lijn.

 

Algemene info

Technische details

Gemeenten

  • Jette
  • Ganshoren
  • Stad Brussel
  • Koekelberg

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning effectenrapport.pdf
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning 30/07/2018 stedenbouwkundige_vergunning_30_juli_2018.pdf
Infovergadering 12/2/2019 presentatie.pdf
Alle projecten