Projectoproep Week van de Mobiliteit 2021

 Ter gelegenheid van de Week van de Mobiliteit wil het Gewest, scholen en gemeenten aanmoedigen duurzame mobiliteitsinitatieven uit te werken, mensen aanmoedigen alternatieven voor individueel wagengebruik uit te proberen en leerlingen, ouders en leerkrachten aanmoedigen om zich op een actieve manier te verplaatsen en dit zowel onderweg naar school als tijdens de schoolactiviteiten.

Deze oproep is gericht tot alle kleuter-, lagere en secundaire scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle onderwijsnetten kunnen ingaan op deze oproep.

We nodigen u uit om van 16 tot 22 september deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit door acties te organiseren in uw school of samen met andere scholen. Het doel van de acties is om gedragswijziging aan te moedigen, om zo het aantal auto’s aan de schoolpoort te verminderen. U kan de acties ook gebruiken om aan het begin van het schooljaar huidige of toekomstige goede gewoontes, te belonen.

Enkele ideeën voor acties:

 • alternatieven ontwikkelen voor individuele verplaatsingen met de auto (begeleide voetgangersrijen, begeleide fietsrijen, carpooling...)
 • een (informele) ontmoeting organiseren met de ouders over duurzame en actieve mobiliteit (bv. koffie-klets, fiets- of wandeltocht...)
 • educatieve uitstappen organiseren waarbij de verschillende verplaatsingswijzen worden uitgetest en geanalyseerd (te voet, fiets, step, openbaar vervoer...)
 • team-buildingsactiviteit organiseren voor de leerkrachten rond het thema duurzame en actieve mobiliteit (bv. gegidste wandeling in de metro, fietstocht door de stad...);
 • animaties en sensibiliserende acties organiseren met als thema duurzame mobiliteit en de voordelen van de Stad 30
 • een belonings-activiteit organiseren voor al wie dagelijks te voet of met de fiets naar school komt (bv. verrassings-ontbijt, mini-fuif met fiets-dj...)
 • een (intrascholen) wedstrijd organiseren rond duurzame en actieve mobiliteit
 • de openbare ruimte anders gebruiken (de straat afsluiten voor activiteiten, parkeerplaatsen een andere invulling geven, een school- of speelstraat testen...)

Budget

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een budget van 60.000 euro ter beschikking om projecten te financieren. Dat geld zal verdeeld worden in functie van het aantal geselecteerde projecten. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten die duurzame alternatieven stimuleren voor een traject naar school of voor uitstappen met de school. We moedigen u aan om uw projecten jaar na jaar te laten evolueren en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Onveranderde projecten kunnen namelijk niet blijvend gefinancierd worden via deze projectoproep.

Het project verankeren binnen een globale en evoluerende mobiliteitsvisie voor de school is een pluspunt.

Uitgaven die gesubsidieerd kunnen worden:

 • materiaal voor de verspreiding van informatie of sensibilisering
 • pedagogisch materiaal om rond het thema duurzame mobiliteit te werken
 • huur van materiaal voor een activiteit (tijdelijk gebruik van materiaal op de straat met de goedkeuring van de politiezone en de gemeente, tenten...)
 • animaties die duurzame en actieve verplaatsingsmodi aanmoedigen
 • allerlei uitrustingen (fluohesjes, helmen, kaarten, fluo armbanden, steps...)

Kiezen voor duurzame materialen die meerdere keren gebruikt kunnen worden, zijn een pluspunt.

Niet-subsidieerbare uitgaven:

 • aankoop van voeding (niet gesubsidieerd tenzij u een gemotiveerde uitzondering aanvraagt)
 • kosten voor een activiteit die plaatsvindt buiten de Week van de Mobiliteit of buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of die geen link heeft met duurzame mobiliteit
 • kosten die al door een andere financiering gedekt worden

Nadat uw project goedgekeurd is en u van ons een bevestigingsbrief ontvangen heeft, kan u het materiaal aankopen en de diensten bestellen. De terugbetaling ervan gebeurt op basis van de bewijsstukken (facturen, kassatickets) en de betalingsbewijzen en rekeninguittreksels. Voor een aankoop per factuur, moet steeds een rekeninguittreksel toegevoegd worden.

Planning

 • Gelieve voor vrijdag 7 mei 2021 dit formulier.doc (279.5 KB) in te vullen en op te sturen naar svp@gob.brussels
 • Week van 31 mei 2021: u krijgt de resultaten van de selectie van de projecten
 • Van 16 t/m 22 september 2021 : Week van de Mobiliteit