Leopold II-tunnel: hervatting van de renovatie

Dit nieuwsbericht is gelinkt aan volgend project: Renovatie van de Leopold II-tunnel

Door de coronamaatregelen moesten verschillende bouwplaatsen stilgelegd worden omdat er onvoldoende personeel ter beschikking was en omdat de werkmethodes aangepast moesten worden aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften. Dat was ook het geval voor de renovatie van de Leopold II-tunnel. 

Ondertussen kon Circul 2020 de renovatiewerkzaamheden hervatten. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden ten volle gerespectereerd. Daardoor wordt met beperktere ploegen gewerkt. In overleg met opdrachtgever Brussel Mobiliteit en na advies van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen, werd beslist om zeven dagen per week de klok rond te werken en dit tot 31 augustus.

De volledige sluiting van de Leopold II-tunnel is mogelijk dankzij de aanzienlijke daling van het autoverkeer in Brussel.

Om het verkeer de doseren, wordt in de Rogiertunnel één rijstrook afgesloten richting Basiliek. 

Er kan geluidsoverlast zijn. Wij begrijpen dat dit onaangenaam, zeker terwijl u thuis zit. Wij verontschuldigen ons voor deze overlast.
 
 
 
 
 
 

Laatste nieuws

News

Good Move goedgekeurd

De door de Brusselse ministerraad goedgekeurde versie van het gewestelijke mobiliteitsplan is nu beschikbaar.
News

Hou het veilig op de weg

Een overzicht van alle vragen - en antwoorden - die gepaard gaan met de COVID-maatregelen op vlak van mobiliteit.
News

Brussel wordt een Stad 30

De maximale snelheid wordt vanaf 1 januari 2021 overal 30 km/u, behalve op de hoofdwegen. De kaart wordt momenteel uitgetekend.