Renovatie Leopold II-tunnel gaat van start

De Brusselse tunnels zijn verouderd en hun renovatie is een van de belangrijkste projecten van de regering. Dankzij het meerjareninvesteringsprogramma voor de Brusselse tunnels werden de Stefaniatunnel, de Rogiertunnel en de Montgomerytunnel al gedeeltelijk gerenoveerd. In de Hallepoorttunnel zijn grote werken aan de gang en de renovatie van het Reyerscomplex startte begin 2018. Nu is het de beurt aan de Leopold II-tunnel. De werf zal 3 jaar duren. Tijdens deze periode zal de tunnel enkel volledig worden afgesloten tijdens de zomervakanties en ‘s nachts op weekdagen. Na afloop van de werken zal de Leopold II-tunnel een voorbeeld zijn inzake veiligheid, doorstroming en verkeersbeheer.

Waaruit bestaat de renovatie?

De renovatie van de Leopold II-tunnel start op 1 mei en duurt tot eind juni 2021:

 • verwijderen van asbest en reparatie van de structuur
 • plaatsing van een nieuw ventilatiesysteem
 • verbeteren van de rookafvoercapaciteit
 • vernieuwing van de elektromechanische informatiesystemen (videobewaking, alarmsysteem, branddetectie)
 • bouwen van nieuwe technische ruimten om de interventies van de hulpdiensten te vereenvoudigen
 • 17 bijkomende nooduitgangen (om tot een totaal van 30 te komen) waardoor de tunnel om de 200 tot 250 meter verlaten kan worden
 • nieuwe signalisatie en een realtime mobiliteitsbeheerssysteem
 • vernieuwen van het wegdek en de trottoirs
 • nieuwe scenografie en ledverlichting

Een goed geplande bouwplaats

Om de duur van de werken zo kort mogelijk te houden, en de tunnel zo veel mogelijk open te houden, werd een strikt werkschema uitgewerkt. Daardoor kan de tunnel van september tot juni overdag openblijven en dit tijdens de hele duur van de werken.

De tunnelsluitingen

 • Nachtsluitingen:
  • van 22 tot 6 uur
  • elke nacht van zondag tot en met donderdag
  • van september tot juni
 •  van 1 juli tot 31 augustus in 2018, 2019 en 2020

Alternatieven

Tijdens de zomermaanden en ‘s nachts wordt de Leopold II-tunnel afgesloten voor het verkeer. Brussel Mobiliteit raadt de weggebruikers aan om hun gewoonten aan te passen met één van onderstaande alternatieven.

Alternatieve routes

De aanbevolen routes om naar Brussel te komen lopen

 • via de A12 voor wie in het noorden moet zijn
 • via de Industrielaan in Anderlecht voor wie in het zuiden moet zijn

Deze omleidingen worden al van ver buiten Brussel aangegeven.

Alternatieve vervoermiddelen

Naar aanleiding van de zomersluiting van de Leopold II-tunnel steken de verschillende vervoermaatschappijen een tandje bij. De MIVB, de NMBS en De Lijn versterken hun gebruikelijke zomeraanbod.

Voor fietsers worden tijdelijk speciale fietsvoorzieningen ingericht zodat zij veilig naar het centrum kunnen.

En als je een auto moet nemen, denk aan carpoolen!

Bovengrondse ingrepen

De bestaande nooduitgangen en technische ruimten worden gerenoveerd en er komen 17 nieuwe nooduitgangen. De interventies op de Leopold II-laan worden overdag uitgevoerd om geluidsoverlast en trillingen te beperken. De impact op het autoverkeer blijft zo beperkt mogelijk en er wordt steeds een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers voorzien.

Onderhoud van de tunnel op lange termijn

Het contract voorziet het onderhoud van de tunnel gedurende 25 jaar. Nieuwe tunnelsystemen en apparatuur (camera’s, verlichting, ventilatie, watertoevoer, elektriciteit, communicatiesystemen) zorgen ervoor dat de tunnel aan alle internationale veiligheidsvoorschriften voldoet. Ze zullen op afstand worden bediend. Na de werken zal de tunnel enkel nog gesloten worden voor punctuele onderhoudsingrepen.

WIJ ZIJN ER VOOR U!

Laatste nieuws

Luchtkwaliteit

Volg in real time de evolutie van de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de omgevingslucht in Brussel op.

Good Move

Werk mee aan het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan