Renovatie van de Reyerstunnels

Status: 
In uitvoering

Vóór de Reyerslaan kan worden omgevormd tot een heuse stadsboulevard moeten vier van de zes Reyerstunnels een nieuwe dakbedekking krijgen. Een grondige inspectie van de Brusselse tunnels toont aan dat de renovatie van deze tunnels op korte termijn noodzakelijk is.

Dankzij de grondige opknapbeurt worden de tunnels veiliger, onder meer dankzij een nieuw en performanter ventilatiesysteem. Ze zullen minder geluidsoverlast veroorzaken dankzij geluidswerende wanden en de vernieuwde LED-verlichting zorgt voor een betere zichtbaarheid en een lager energieverbruik.

Het Reyerscomplex bestaat uit zes tunnels: drie stadinwaarts en drie richting E40.

Welke tunnels?

In 2018 zal Brussel Mobiliteit vier van deze tunnels renoveren. De tunnels die de E40 met het stadscentrum verbinden worden niet gerenoveerd. Samen met de renovatie, worden de tunnelmonden van 2 naar 1 rijstroken herleid. Hiervoor werden tussen beide rijvakken al steunbalken gebouwd zodat de bovengrondse ventwegen verbreed kunnen worden.

  1. E40 richting Meiser: renovatie en versmalling
  2. Meiser richting E40: renovatie en versmalling
  3. E40 richting Schuman via de Kortenberglaan: alleen nieuwe waterdichting op de dakplaten en versteviging
  4. Belliard richting E40: alleen nieuwe waterdichting op de dakplaten en versteviging
  5. E40 richting Vergote/Montgomery: renovatie en versmalling
  6. Vergote/Montgomery richting E40: renovatie en versmalling

Ook de waterdichting van het dak van premetrostration Diamant zal vernieuwd worden.

Planning & hinder

De renovatie van de vier tunnels zal één kalenderjaar in beslag nemen. Om deze planning te respecteren, wordt gewerkt tussen 7 tot 22 uur en wordt doorgewerkt tijdens de vakanties. De weekends worden als buffer gehouden om eventuele vertragingen te kunnen opvangen.

Tijdens de werken zullen in de mate van het mogelijke op de Reyerslaan twee keer twee rijstroken beschikbaar zijn. De plaatselijke omleidingen zullen afhangen van de fases, verkeer dat van buiten Brussel komt wordt aangeraden al vanaf de Ring een andere route te kiezen. Sowieso worden alternatieve vervoermiddelen aanbevolen om naar de buurt van de Reyerslaan te gaan.

Na de renovatie

Na de renovatie zal er ruimte zijn voor een bovengrondse inrichting van de Reyerslaan die rekening houdt met de levenskwaliteit van de omwonenden, het milieu en een vlotte mobiliteit. Brussel Mobiliteit heeft een stedenbouwkundig attest aangevraagd voor deze herinrichting van. Dat document geeft een principieel akkoord over het project en biedt dus garanties over de haalbaarheid. Op basis van het stedenbouwkundig attest wordt een participatietraject met de wijkcomités opgestart. De voorlopige herinrichting van de Reyerslaan zal hier al rekening mee houden.

 

Algemene info

Gemeenten

  • Schaarbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Vooruitgangstraat 80/1 
1035 Brussel
0800 94 001

Traject

Naam Datum Meer info
Infovergadering 15/12/2017 infovergadering_reyers_15-12-2017.pdf

Project news

Bijhorende bouwplaats

Bouwplaats Datum Aard van de werkzaamheden Gemeenten
Renovatie Tunnels Reyers Tot eind juni 2019 Renovatie dak Schaarbeek
Alle projecten