Actie boekentas

De reis van en naar school maakt het leeuwendeel uit van de dagelijkse verplaatsingen van een kind. Het is dan ook vooral daar dat zij het juiste gedrag leren aanleren en goede gewoonten ontwikkelen om veilig op school te geraken.

De Actie Boekentas, georganiseerd door Brussel Mobiliteit in samenwerking met de politiezones, biedt basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ludieke en geïllustreerde instrumenten om het thema verkeersveiligheid aan te pakken.

Aan het begin van elk schooljaar, wordt een poster met het thema onder de scholen verspreid.

Op de website actie-boekentas.mobiliteit.brussels hebben kinderen toegang tot geanimeerde tips en interactieve educatieve spelletjes over de verschillende vervoerswijzen.

De site biedt ook veel praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en ouders:

  • didactische fiches voor leerkrachten met voorstellen voor activiteiten om het thema verkeersveiligheid gemakkelijk in hun lessen te integreren, op een manier die aangepast is aan de leerlingen van de lagere school
  • tips voor ouders over hoe zij hun kind(eren) kunnen helpen bij het aanleren van verkeersveiligheid voor alle vervoerswijzen (lopen, fietsen, openbaar vervoer, enz.).
  • sinds het begin van het schooljaar in 2021 biedt een nieuw onderdeel van de site speciaal op middelbare scholieren afgestemde leermiddelen.

Bij de tijdsverandering, wanneer het donkerder begint te worden, wordt op scholen een bewustmakingscampagne gevoerd rond het thema "zichtbaarheid".