Snel rijden in Brussel? Gekkenwerk!

Met een nieuwe verkeersveiligheidscampagne wijst Brussel Mobiliteit op de risico’s van te snel rijden in de stad.

Iedereen weet dat te snel rijden meer en ernstiger ongelukken tot gevolg heeft. Toch houden heel wat bestuurders hier geen rekening mee wanneer ze op de baan zijn.

Als in Brussel de gemiddelde snelheid met 5 km/u zou dalen, dan zouden er jaarlijks 50 zwaargewonde of dodelijke verkeersslachtoffers minder zijn. Reden genoeg om wat gas terug te nemen!

De campagne richt zich in de eerste plaats op jonge bestuurders. Ook al is overdreven snelheid een probleem in alle lagen van de bevolking, we merken dat vooral jongeren tot 25 jaar nog te weinig rekening houden met de risico’s van te snel rijden. 

In deze campagne, met een flinke knipoog naar de Brusselse gastronomie, spoort het Brusselse Gewest de Brusselaars aan om op de weg respect en bekommernis te tonen voor meer verkeersveiligheid.De campagne mixt typisch Brusselse gerechten met laagdrempelige boodschappen zoals: “In Brussel rijd je niet zo fast als je food”.

Meer info: snel rijden in Brussel is gekkenwerk

Laatste nieuws