Snel rijden in Brussel is gekkenwerk

Een verkeersveiligheidscampagne van Brussel Mobiliteit focust op de risico's van te snel rijden.

Snel rijden = tijdwinst? No way!

Sneller rijden dan toegestaan kort uw rijtijd niet in. U zal dus niet sneller op uw bestemming aankomen. Heel wat externe factoren zorgen ervoor dat té snel rijden geen tijdwinst oplevert op korte trajecten: rode lichten, het drukke verkeer, voorrang van de andere weggebruikers, bussen en trams...

Tussen het noorden en het zuiden van Brussel ligt een afstand van 16 km. Met een snelheid van 70 km/u duurt dit traject theoretisch 14 minuten. Tegen 50 km/u is dit slecht 5 minuten meer, namelijk 19 minuten. In theorie levert dit een tijdwinst van een luttele 5 minuten op. Tenminste, als u geen rekening houdt met het drukke verkeer, de verkeerslichten enz. In de praktijk ligt de gemiddelde snelheid bij verplaatsingen in het Brussels gewest hierdoor een heel stuk onder de 50 km/u. Een onaangepaste snelheid zorgt daarentegen wél voor méér en zwaardere ongevallen op onze wegen.

Snel rijden = meer kans op ongevallen

50 km/u lijkt een correcte maximumsnelheid. Waarom zou deze nog naar beneden moeten? In een aantal straten vereist de veiligheid van de weggebruikers een snelheidsbeperking van 30 km/u. Meestal zijn het straten in de buurt van een school. Eén van de hoofdredenen om hier de toegestane snelheid nog te verlagen is dat zo de remafstand kleiner wordt.

Bijvoorbeeld: een voetganger steekt de straat over terwijl u zich op 16 meter afstand bevindt (ongeveer 3 geparkeerde wagens). Met een reactietijd van 1 seconde heeft u een afstand van 26 meter nodig om te stoppen bij een snelheid van 50 km/u, maar slechts 13,3 meter bij een snelheid van 30 km/u.

 

Snel rijden = zwaardere ongevallen

De ernst van lichamelijke verwondingen wordt in grote mate bepaald door de snelheid van de impact. Om een idee te geven van de mogelijke kracht van een impact, geven we hier het voorbeeld van een vrije val van verschillende hoogtes: 

  • Impact bij 30 km/u = een val van de 1ste verdieping van een gebouw (3,5 m).
  • Impact bij 50 km/u = een val van de 3de verdieping (10 m).
  • Impact bij 70 km/u = een val van de 6de verdieping (19 m)!

Snelheid is altijd een verzwarende factor. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op een dodelijke afloop bij een ongeval.

Er zijn nog tal van andere redenen die u zouden moeten overtuigen vaart te minderen:

  • Een kind kan moeilijk de correcte snelheid van een voertuig inschatten. Als u trager rijdt, ziet het kind een voertuig gemakkelijker aankomen, ook bij slecht weer.
  • Bij een lagere rijsnelheid bent u alerter voor uw omgeving en kunt u beter reageren op mogelijk gevaar.
  • Bij een lagere rijsnelheid is uw gezichtsveld groter. U ziet de andere weggebruikers beter en kunt zo ongevallen vermijden.

Ook in de stad kunnen verkeersongevallen blijvend letsel veroorzaken zoals een handicap voor het leven, zowel bij het slachtoffer als bij de bestuurder (en/of inzittenden) van het voertuig.

Snel rijden = boetes

Te snel rijden in een zone 30 kan u een boete opleveren:

  • tot 10 km/u boven de toegestane snelheid: 53 €
  • meer dan 10 km/u boven de toegestane snelheid: 53 € + 11 € per extra km/u die u sneller rijdt
  • uw rijbewijs kan ingetrokken worden bij iedere snelheidsovertreding van meer dan 20 km/u

In 2018 werden alleen al in de 1ste helft van het jaar 112.772 overtredingen vastgesteld in Brussel!