Subsidiegids voor verenigingen

Verkeersveiligheid is een prioriteit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. In het Gewestelijk Verkeersveiligheidsplan staan de doelstellingen opgelijst.

Wilt uw vzw ook educatieve of sensibiliserende initiatieven ondernemen rond verkeersveiligheid in het Brusselse gewest? Brussel Mobiliteit steunt uw projecten met subsidies. U kan tot 2 mei 2020 een aanvraag indienen.

Meer info op onze pagina verkeersveiligheid.

Laatste nieuws

News

Good Move approuvé

De Brusselse ministerraad keurde de definitieve versie goed van het gewestelijke mobiliteitsplan en kiest voor een leefbare en verkeersveilige stad.
News

Brussel wordt een Stad 30

De maximale snelheid wordt vanaf 1 januari 2021 overal 30 km/u, behalve op de hoofdwegen. De kaart wordt momenteel uitgetekend.