Vakantie in Brussel

In juni lanceerde Brussel Mobiliteit de oproep Brussel met Vakantie. Brusselse vzw’s konden een project indienen en daarvoor financiële ondersteuning aanvragen. De projecten moesten de openbare ruimte invullen, mensen samenbrengen en rechtstreeks verband houden met de gewestelijke prioriteiten.

Bedoeling is de openbare ruimte terug te geven aan de Brusselaar. Veel Brusselaars moeten deze zomervakantie in eigen stad doorbrengen en massa-evenementen zoals Brussel-Bad kunnen niet plaatsvinden. Deze projectoproep vormde een belangrijke stap in de transitie naar een leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijke stad voor jong en oud.

In totaal werden 186 projecten ingediend. Alle aanvragen werden getoetst aan de prioriteiten uit gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Het gaat daarbij om

  • meer ontmoetingsruimte
  • veilige speelruimte voor kinderen en uitbreiding van het recreatieve, sportieve en culturele aanbod voor jong en oud
  • meer groen in de stad door te pleinen en woonerven te ‘vergroenen’
  • aandacht voor actieve verplaatsingsmiddelen

Daarnaast werd ook nagegaan in welke mate de projecten participatief zijn en of ze brede, diverse doelgroepen bereiken. Na toetsing aan deze criteria werden 46 projecten gespreid over verschillende gemeenten geselecteerd. De ingediende projecten wijzen op heel wat creativiteit: er worden tal van laagdrempelige activiteiten voorgesteld waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Verschillende projecten zetten ook de fiets centraal door kinderen te leren fietsen, fietsherstelateliers in te richten of een fietsparade te organiseren.

Laatste nieuws