Validatie categorie M, N & O

Voertuigen binnen de categorieën M (personenvervoer) en N (vrachtvervoer) met een individuele goedkeuring die permanent ingeschreven waren in landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland kunnen via een snellere procedure ingeschreven worden in België via de procedure genaamd validatie. Tijdelijke inschrijvingen worden niet toegelaten bij deze procedure. Bij voertuigen die worden gevalideerd is er geen WVTA (Whole Vehicle Type Approval) beschikbaar, noch op het inschrijvingsbewijs, noch op het identificatieplaatje/sticker.

Om uw voertuig in te kunnen schrijven zonder Europees goedkeuringsnummer zal u de validatieprocedure moeten opstarten. De enige manier om deze procedure op te starten is via een autokeuringscentrum. U maakt hiervoor een afspraak met hen.

Het voertuig kan aangeboden worden door de eigenaar, fabrikant of een persoon die in hun naam handelt. Belangrijk is om hierbij de juiste documenten, waaronder het inschrijvingsbewijs uit de andere lidstaat (+ Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland) mee te nemen.

Tijdens het de inspectie zal uw voertuig gecontroleerd worden op volgende punten:

  • Controle van de staat van het voertuig en weging
  • Gelijkvormigheidsonderzoek van het voertuig met het inschrijvingsbewijs en het identificatieplaatje
  • Invoering van de gegevens van de voorinschrijving

Opmerking: het betalen van de dossierkosten betekent geen garantie dat er een validatiecertificaat zal worden afgeleverd, indien nodig kan bijkomende informatie gevraagd worden door de bevoegde overheid of kan de aanvraag geweigerd worden.