Van rotonde naar stedelijk plein op Schuman

Het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse BRUT kwamen in december 2017 als winnaar uit de bus met hun ontwerp om van het Schumanplein een open en stedelijk plein te maken.

Na een jaar overleg met de buurtbewoners en finetunen van het project, vraagt het Brussels Gewest nu de stedenbouwkundige vergunning aan.

Naar aanleiding van de heraanleg van Schuman werd eind december 2015 een internationale wedstrijd uitgeschreven, waar meer dan 20 bureaus aan deelnamen. Uit de vijf geselecteerde deelnames koos de jury onder leiding van de Bouwmeester het winnend ontwerp, dat in december 2017 werd aangeduid door de Brusselse Regering.

Sindsdien hebben de architectenbureaus COBE en BRUT in nauwe samenwerking met Brussel Mobiliteit, Beliris en andere partners hun schetsen in detail uitgewerkt en de plannen verfijnd. Dankzij inspraakmomenten, workshops en infovergaderingen komt het project tegemoet aan de verwachtingen en behoeften van de buurtbewoners, handelaars en de instellingen.

Weg met de rotonde, Schuman wordt een écht stedelijk plein

Concreet wordt de algemene filosofie van het project die de architecten schetsten, behouden. Het concept weerspiegelt de centrale ligging van Schuman en is gebaseerd op concentrische cirkels die terugkomen in het hele ontwerp. De installatie van een majestueus spiegeldak in het midden van het plein en de creatie van een grote centrale en voetgangerszone zijn de belangrijkste elementen van het project. Rond het plein komt een grote voetgangerszone van het Jubelpark tot aan de Wetsbrug. Het verkeer tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat blijft behouden. De hele zone zal op een coherente en homogene manier en zo groen mogelijk worden ingericht.

Veilig, toegankelijk en meer groen

De ingediende plannen zijn aangepast op basis van de opmerkingen die tijdens de burgerparticipatie zijn gemaakt en op basis van de veiligheidsnormen.

Met verschillende gebouwen van de Europese instellingen in de directe omgeving gelden strikte veiligheidsnormen in de zone. Om de esthetiek van het project te behouden en het plein niet te ontsieren door het plaatsen van palen, blokken, barrières... koos het bureau voor een eenvoudig en coherent ontwerp. Veiligheidsaspecten worden geïntegreerd in het stadsmeubilair en er wordt zoveel mogelijk openbare ruimte vrijgehouden om te wandelen en voor ontmoetingen.

Een laag langgerekt muurtje met planten dat als bank gebruikt kan worden beschermt het noordelijk deel van het plein en past perfect in het project. Ter hoogte van de Wetsbrug tussen de Commissie en de Raad zullen plantenbakken met bomen het plein omringen.

Na overleg met de buurtbewoners werd het project herzien om de zone zo groen mogelijk te maken. Aangezien ondergronds het metrostation Schuman en de Wettunnel liggen, zijn de mogelijkheden echter beperkt om het groen rechtstreeks in de grond te planten. Naast de vele bomen aan weerszijden van de Kleine Wetstraat, zal het laag langgerekt muurtje over de hele lengte beplant zijn. Ook op de buitenkant van het spiegeldak zal op vraag van de buurt groen geplant worden.

Dankzij de aanpassingen van de plannen zal het Schumanplein een nog grotere voetgangerszone worden dan in het oorspronkelijke project en nog beter toegankelijk voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Op die manier zal er een echte groene verbinding tussen het Jubelpark en Maalbeek zijn. Het autoverkeer is beperkt tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat. Een veilig, okerkleurig fietspad verbindt deze twee assen met elkaar.

De komende maanden zal een openbaar onderzoek lopen. Zodra de vergunning is verkregen, kunnen de werkzaamheden in de tweede helft van 2020 van start gaan. Het budget voor dit project bedraagt 7,78 miljoen euro, exclusief btw. Het Brussels Gewest is verantwoordelijk voor de studie en de uitwerking van het project, Beliris voor de realisatie van de werken.

Laatste nieuws

Zomerwerven

Deze zomer vinden verschillende belangrijke werkzaamheden plaats op de Brusselse gewestwegen. Een overzicht.