Vanaf 31 mei worden verschillende regels van de wegcode gewijzigd

Wegcode – nieuwe veiligheidsregels:

1. De toegelaten snelheid van ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ (elektrische rolstoelen, elektrische scooters voor personen met beperkte mobiliteit, elektrische steps, zelfbalancerende voertuigen enz.) gaat van 18 km/u naar 25 km/u.

Een groter vermogen is inderdaad interessant op de Brusselse hellingen maar is tegelijk ook een factor die de kans op ongevallen vergroot. Mensen kunnen op die manier immers sneller rijden maar hebben tegelijk minder controle over hun voertuig in het geval van een botsing met een obstakel op de weg of met een andere bestuurder, en dat terwijl de bestuurders zeer slecht beschermd zijn. Aarzel dus niet om een helm te dragen om de ernst van mogelijke verwondingen bij een val te beperken of zelfs uw leven te redden.

En als u sneller beweegt dan voetgangers mag u niet op de stoep rijden.

2. Kinderen onder de 10 jaar mogen op de stoep fietsen, terwijl dat vroeger 9 jaar was.

Dankzij deze maatregel zullen kinderen langer uit de buurt van auto's kunnen oefenen. Ze mogen echter geen voetgangers in gevaar brengen. Als u naast uw kind fietst, moet u op de rijbaan fietsen. Enkel fietsers jonger dan 10 jaar mogen op de stoep rijden.

3. Voetgangers moeten op de oversteekplaats voor voetgangers oversteken als ze zich binnen 20 meter van de oversteekplaats bevinden, in plaats van 30 meter zoals vroeger het geval was.

De oversteekplaats voor voetgangers blijft de ideale plaats om over te steken. Als u minder dan 20 meter van een oversteekplaats verwijderd bent, moet u dus een verplichte ‘omweg’ maken om gebruik te maken van de meest nabijgelegen oversteekplaats voor voetgangers. Als u meer dan 20 meter van een oversteekplaats verwijderd bent, mag u (zonder verplichting uiteraard) oversteken zonder gebruik te maken van een oversteekplaats voor voetgangers. Opgelet echter: wanneer u niet op een oversteekplaats oversteekt, heeft u geen voorrang. Zorg er als voetganger te allen tijde voor dat u goed kan zien en gezien kan worden.

4. ‘Groen licht voor alle fietsers en voetgangers’ voor het eerst in de wegcode.

Dit type verkeerslicht laat fietsers en voetgangers toe om het kruispunt in alle richtingen en tegelijkertijd over te steken, zonder dat ze aan elk verkeerlicht opnieuw moeten wachten en soms kostbare tijd verliezen.

Wanneer het licht bedoeld is voor fietsers, kan u het herkennen aan de afbeelding van een fiets met vier pijlen errond.

Als het licht ook bedoeld is voor voetgangers, zal de afbeelding op het verkeerslicht een combinatie zijn van een voetganger en een fietser.

Een kruispunt dat met dergelijke integrale verkeerslichten is uitgerust, zal een conflictvrij kruispunt zijn: met andere woorden, fietsers maar ook eventuele voetgangers zullen dus volledig beschermd zijn tijdens hun oversteek, aangezien geen enkel gemotoriseerd voertuig hun route zal mogen kruisen.

5. Bakfietsen, drie- en vierwielers worden voortaan als fietsen beschouwd.

Dat is een voordeel in de stad, omdat het leveringen met de fiets in voetgangerszones bijvoorbeeld gemakkelijker zal maken. Let wel op als u chauffeur bent: u kan die fietsen namelijk ook tegenkomen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer.

  • En wat moet ik doen in een fietsstraat? In fietsstraten mogen fietsers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken wanneer die weg alleen bereikbaar is in de rijrichting van de fietser, en ze mogen de helft van de breedte van de weg gebruiken - aan de rechterkant -  als de weg open is in beide rijrichtingen. U mag er natuurlijk met de auto komen maar de maximumsnelheid is 30 km/u.
  • En hoe zit het in een straat met beperkt eenrichtingsverkeer voor fietsers? Als u met een fiets tegen de rijrichting inrijdt: blijf goed aan de rechterkant van de weg als u een voertuig kruist en wees bijzonder voorzichtig bij het in- en uitrijden van straten met beperkt eenrichtingsverkeer. Andere bestuurders kunnen soms nog verrast zijn om u tegen te komen. Als u een chauffeur bent en u een fiets tegenkomt in een straat met beperkt eenrichtingsverkeer, blijf dan goed aan de rechterkant van de weg bij het kruisen van de fietser. Als kruisen moeilijk is, vertraag dan. Blijf hoffelijk, dat maakt kruisen aangenamer.

6. De fiets-voetgangerlens, met daarop het silhouet van een voetganger naast dat van een fietser, wordt ook opgenomen in de wegcode.

De introductie van deze lens maakt de signalisatie voor alle weggebruikers eenvoudiger: voor voetgangers en fietsers maar ook voor chauffeurs, door gebruik te maken van één enkel verkeerslicht.

 

 

 

 

 

 

7. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar buiten de bebouwde kom, moet u voortaan 1,5 m ruimte laten tussen uw auto (of een ander voertuig) en een fietser (of bromfiets of voetganger) die u voorbijsteekt. Vroeger moest u 1 m ruimte laten.

Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid van fietsers, bromfietsers en voetgangers te verhogen, aangezien andere bestuurders hen niet meer ‘rakelings’ zullen voorbijsteken.

Laatste nieuws

Mobiliteitstest Zuidlaan

Brussel Mobiliteit een testinrichting aan op de Kleine Ring, ter hoogte van de spoorwegbrug. De test moet leiden tot een vlotter en veiliger verkeer.

Actie Boekentas

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.

Europese Top

Een aantal veiligheidsmaatregelen hebben een invloed hebben op de mobiliteit.