Verkeersveiligheid: jouw mening telt

Op 8 oktober 2020 begon officieel het participatieve proces van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. Daarvoor komt iedereen die zich met deze uitdaging bezighoudt samen in Brussel: instellingen, deskundigen, terreinwerkers, verenigingen en burgers. Samen leggen we de basis van het nieuwe gewestelijke actieplan verkeersveiligheid 2021-2030.

Concreet worden hiervoor tot 18 december vier bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk prioriteiten te bepalen en acties voor te stellen die de doelstelling van nul doden en zwaargewonden op de Brusselse wegen mogelijk kunnen maken. Deze doelstelling maakt integraal deel uit van het Good Move plan, dat door de Regering is goedgekeurd.

De uitdaging is enorm. In 2019 gebeurden in Brussel 3924 verkeersongevallen, dat zijn er gemiddeld 10 per dag. Maar vooral het aantal doden en zwaargewonden blijft veel te groot, ook al zijn de cijfers al tien jaar aan het dalen. De voorbije drie jaar vielen gemiddeld 21 doden en 184 zwaargewonden te betreuren.

Ondanks de vele inspanningen blijft de situatie kritiek. Daarom doen we een algemene oproep om aan te tonen dat vision zero mogelijk is in Brussel.

Geef je mening

Omwille van covid-19 is het aantal deelnemers aan de workshops helaas beperkt.

Daarom zetten we een groot aantal communicatiemiddelen in om zoveel mogelijk betrokkenen de kans te geven om deel te nemen. Zo komt er van elke workshop een kort verslag op onze website en in een newsletter. Om zo kort mogelijk op de bal te spelen, worden na elke workshop drie voorstellen in een filmpje gegoten en krijg je in een anonieme poll de kans om je mening te geven.

Doe mee!

De workshop ‘be safe’ van 8 oktober

De eerste van de vier workshops vond plaats op 8 oktober met een vijftigtal deelnemers. Op het programma stond een toelichting van het Actieplan 2011-2020, maar vooral een gedachtewisseling over de prioritaire doelstellingen van het toekomstig plan en een brainstorming over acties met een onmiddellijke return om het aantal dode en zwaargewonde slachtoffers ter verminderen.

Deze workshop leverde vele voorstellen op. Wij hebben de deelnemers gevraagd om er drie te tonen in een filmpje:

Voorstel 1: hoe verminderen we op kruispunten de conflicten tussen de verschillende weggebruikers? (Roel De Cleen, SAVE vzw)

Voorstel 2: alternatieve straffen voor een betere bewustmaking van overtreders (Jean-Michel Reniers, Brulocalis)

Voorstel 3: de regels beter uitleggen aan overtreders (Annabel Monneaux, Brussel Mobiliteit)

De volgende workshop vindt plaats op 26 november.

Het Andere Atelier

Ook de burgerbewegingen (Heroes for Zero, Filter Café Filtré en BRAL) scharen zich achter deze doelstelling en organiseren vanaf 25 november 2020, aanvullend bij het institutioneel evenement, een parallel inhoudelijk en participatief parcours. Het resultaat van hun werkzaamheden wordt eveneens opgenomen in het toekomstige Actieplan. Daarmee wordt dit sterker verankerd in de behoeften van de burgers en kan het bij iedereen op een duurzame wijze ingang vinden.

Op het programma:

  • Benchmark: sprekers uit andere Europese steden komen uitleggen hoe zij Vision Zero in de praktijk willen brengen
  • Boots on the ground: tijdens wandelingen geven burgers toelichting bij de uitdagingen op het terrein
  • Horizon: ontwerpworkshop om de visies uit te werken voor onze stad van de toekomst

Meer info op a-atelier.be

Laatste nieuws

News

Rijscholen en examencentra gesloten

Door de verstrengde maatregelen van de federale overheid om het coronavirus te bestrijden, moeten ook de rijscholen en examencentra gesloten worden.