Vernieuwing van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie bestaat uit onafhankelijke experten. Deze overlegcommissie speelt een determinerende rol door alle planologische en stedenbouwkundige adviezen die ze verstrekt rond de ontwikkeling van het Brussels Gewest. Vandaag wordt de samenstelling van de Commissie volledig vernieuwd. Kandidaten moeten beschikken over een specifieke expertise in één van de volgende disciplines: stedenbouw en ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu, economie, huisvesting, natuurlijk of cultureel erfgoed, architectuur.

De nieuwe Commissie zal zetelen vanaf januari 2020 voor een periode van 5 jaar.

De modaliteiten en de gestandaardiseerde CV vindt u hieronder:

Icône PDFoproep_kandidaatstelling_goc.pdf

Fichiercv_kandidaatstelling_goc.docx

 

Laatste nieuws