Week van de Mobiliteit en Autoloze Zondag 2019: minder auto’s, meer schone lucht!

De Brusselse Week van de Mobiliteit 2019 loopt van maandag 16 tot en met zondag 22 september (Autoloze Zondag). Het centrale thema en vooral het doel van deze editie is het terugdringen van de negatieve impact van onze mobiliteit op de luchtkwaliteit. Onze gezondheid staat immers op het spel. Tijdens de Week van de Mobiliteit kan je dankzij een waaier aan activiteiten en evenementen kennismaken met de vele mogelijkheden, middelenen initiatieven ter bevordering van een betere luchtkwaliteit voor allen.

DE LUCHTKWALITEIT KAN BETER!

In 2018 werden in Brussel 632 vroegtijdige sterfgevallen toegekend aan de slechte luchtkwaliteit. . Dat bedenkelijke cijfer is vooral te wijten aan het autoverkeer, dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor 69% van de uitstoot van schadelijke gassen en 50% van de uitstoot van fijn stof. Het is daarom van het grootste belang dat iedereen zich bewust wordt van zijn/haar verantwoordelijkheid en van de beschikbare middelen, mogelijkheden en initiatieven om iets aan deze situatie te doen.

Een nieuw tijdelijk meetstation voor het meten van de luchtkwaliteit op het De Brouckèreplein. Het is de bedoeling de luchtkwaliteit in de omgeving van het plein te kunnen vergelijken met die rond het meetstation bij Kunst-Wet. Op een groot digitaal scherm zullen de voorbijgangers in realtime de cijfers van beide stations kunnen zien en aldus de luchtkwaliteit op beide plaatsen kunnen vergelijken.

 

Meer info over het programma van de Week op mobilimix.brussels

 

Laatste nieuws

Air for Schools

Op woensdag 18 september dansen meer dan 1000 kinderen op straat tegen de slechte luchtkwaliteit in Brussel.

Actie Boekentas

Brussel Mobiliteit heeft didactisch materiaal over verkeersveiligheid ontwikkeld voor de doelgroep lagere school.