Enkele tips

Zoals voor alle tweewielers is het ook voor motorrijders niet altijd eenvoudig om in de stad te rijden. Je plaats vinden tussen het verkeer, zichtbaar zijn, rekening houden met de andere weggebruikers, eventuele obstakels op de weg vermijden... allemaal problemen waar motorrijders dagelijks mee geconfronteerd worden. En dat deze problemen belangrijk zijn, is wel duidelijk als we zien dat het merendeel van de ongevallen waar motorrijders bij betrokken zijn, zich in de stad voordoen, meestal aan een kruispunt.

Daarom zoekt het Gewest, in de mate van het mogelijke, bij het uitdenken van inrichtingsprojecten of wegherinrichtingen naar technische oplossingen voor een aangepaste infrastructuur voor motorrijders.

Parallel hiermee worden de motorrijders eraan herinnerd dat als ze in harmonie met de andere weggebruikers de weg willen delen, wat een voorwaarde is voor het garanderen van ieders veiligheid, dit niet alleen bewerkstelligd wordt door een aangepaste infrastructuur, wat de taak is van de wegbeheerders, of door het naleven van de geldende reglementering, maar ook door zich bewust te zijn van de anderen en wederzijds respect te tonen.

 

Enkele veiligheidsrichtlijnen 

Leren motorrijden

Denk eens aan de voordelen die je zou hebben bij het volgen van een vervolmakingscursus motorrijden, zeker als je je rijbewijs automatisch hebt gekregen (rijbewijs B vóór 1989) of als je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om met een motorfiets klasse B te rijden zonder rijbewijs. Er bestaan heel wat opleidingsinstellingen, vraag informatie bij een motovereniging (zie nuttige links).

Respecteer de snelheidsbeperkingen
De snelheid in de stad is beperkt tot 30 km/u, behalve wanneer een verkeersbord een andere snelheid aanduidt. Opgelet voor de specifieke maatregelen die getroffen worden in het kader van de vervuilingspieken (zie rubriek auto).

Zorg voor een goede uitrusting! En zorg er vooral voor dat je goed zichtbaar bent.

  • Vergeet niet dat het dragen van een helm verplicht is voor alle categorieën van gemotoriseerde tweewielers. Kies bij voorkeur voor een integraalhelm, deze zijn efficiënter.
  • Draag handschoenen, laarzen, een broek en een vest om je te beschermen tegen schaaf- en brandwonden bij een eventuele valpartij.
  • Tot slot, kies voor gekleurde kledij en helm zodat je beter zichtbaar bent voor de andere weggebruikers. Draag eventueel een fluorescerend vestje.

Hou afstand zodat je genoeg ruimte hebt als het verkeer vertraagt en je een beter zicht hebt op de weg voor je. Zo kan je beter anticiperen op eventueel gevaar en op eventuele hindernissen.

Opgepast voor de dode hoek

Hou rekening met de dode hoek van auto's, bussen en vrachtwagens. Blijf niet te lang op dezelfde plaats, naast of achter deze voertuigen.

Hou rekening met de weersomstandigheden

Vergeet niet dat regen er niet alleen voor zorgt dat de wegen er glad kunnen bijliggen, maar dat ook het zicht hierdoor sterk beperkt kan worden, zowel voor jezelf als voor de andere weggebruikers. Kleed je daarom goed zichtbaar, blijf alert en maak oogcontact met de andere weggebruikers. Vermijd verplaatsingen met de moto bij ijzel of mist.

Positioneer je op tweederde van je rijstrook

  • Zo word je door de automobilisten sneller opgemerkt via de frequentst gebruikte achteruitkijkspiegels (centraal en links).
  • Hierdoor vermijd je ook dat je geraakt wordt door automobilisten die willen voorbijsteken. Als je je helemaal rechts op je rijstrook zou positioneren, zullen bestuurders van andere voertuigen immers niet geneigd zijn om de andere rijstrook te gebruiken om je voorbij te steken.