De Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie werd opgericht in 2000. Ze heeft tot doel adviezen en aanbevelingen te bestuderen, evalueren en formuleren m.b.t. de mobiliteit in het algemeen, de inrichting van de openbare ruimte en het openbaar vervoer. Ze werkt op eigen initiatief of op vraag van de regering.

De commissie bestaat uit vier gespecialiseerde secties, waaronder de sectie personen met een beperkte mobiliteit. Deze omvat de vertegenwoordigers van verschillende handicaps (motorisch, visueel, auditief...) en vertegenwoordigers van de openbare overheden (Brussel Mobiliteit, Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Leefmilieu Brussel, MIVB...).

De adviezen die door deze sectie worden geformuleerd, zijn essentieel aangezien ze gebaseerd zijn op de expertise en ervaring van de verschillende betrokken partijen. De mobiliteitskwesties worden er in het algemeen besproken en overlegd.

De commissie ijvert ervoor om de toegankelijkheid van bussen, trams en metro's in Brussel voor PBM te verbeteren. Ze formuleert adviezen over bepaalde herinrichtingsprojecten die haar voorgelegd worden. Ze buigt zich over de problematiek van parkeergelegenheid voor personen met een handicap. Op initiatief van haar leden interpelleert ze de overheid met betrekking tot specifieke problemen, enz. 

Meer info en de Adviezen van de Commissie op onze pagina GoodMove