Aangepaste infrastructuur

Bij inrichtingsprojecten voor wegen en openbare ruimtes besteedt het Gewest specifiek aandacht aan de zogenaamde 'zwakke' weggebruikers.

Onder andere in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (titel VII) worden voetgangersvoorzieningen bepaald, terwijl aanbevelingen ten gunste van de voetgangers voorkomen in zowel de (Brusselse) Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid enerzijds en in de verschillende cahiers van het door Brussel Mobiliteit uitgegeven voetgangersvademecum (GO10, voetgangerstoegankelijkheid...) anderzijds.

Aangepaste en veilige zebrapaden, verkeersdrempels, uitstulpingen aan voetpaden, verkeersvrije zones en specifieke voorzieningen in de buurt van scholen zijn enkele van de elementen die bijdragen tot de veiligheid van de voetgangers. Bovendien verzekeren podotactiele tegels, parkeerplaatsen voor personen met een handicap, afgekante trottoirbanden tegenover de oversteekplaatsen, enz. een optimaal comfort voor alle gebruikers (ook de PBM's) die de openbare ruimte te voet doorkruisen.

Om dit in de praktijk te brengen, stelt Brussel Mobiliteit samen met de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) op.