Sensibilisatie en acties

STAPAS - het netwerk van trage wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met STAPAS kan je functionele en snelle trajecten uitstippelen om te voet af te leggen. Vaak zijn ze ontspannend, en doorkruisen ze parken of plekjes die niet voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk zijn. Hiervoor worden twee hulpmiddelen ter beschikking gesteld:

  • de app 'be Walking be Brussels' (beschikbaar op Google Play store). Via deze app kan je op je smartphone of tablet de kortste weg uitdokteren of de route die het aangenaamst is (via bv. groene plekjes of leuke pleintjes in de buurt van het kortste traject).
  • een pocket-gids waarin alle trage wegen werden opgenomen. U kunt hem aanvragen bij Brussel Mobiliteit via mobiliteit@gob.brussels

Elk jaar organiseert het Gewest heel wat campagnes en acties om de automobilisten te sensibiliseren om voetgangers en fietsers te respecteren. De volgende thema's kwamen de vorige jaren aan bod: respecteren van de verkeerslichten, de verkeersregels op een kruispunt, parkeren op zebrapaden, de gevaren van onaangepaste snelheid, de agressiviteit en de hoffelijkheid tegenover andere weggebruikers... Bij elke campagne werden enkele basisregels van het verkeersreglement in herinnering gebracht.

Brussel Mobiliteit biedt ook ondersteuning op het vlak van de bedrijfsvervoerplannen en de schoolvervoerplannen. U bent er vast wel al eens één tegengekomen, een `pedibus', een groep schoolkinderen op weg naar of van school onder begeleiding van een ouder. Dat is één van de projecten ontstaan in het kader van de schoolvervoerplannen.