Sensibilisatie en acties

Elk jaar organiseert het Gewest heel wat campagnes en acties om de automobilisten te sensibiliseren om voetgangers en fietsers te respecteren. De volgende thema's kwamen de vorige jaren aan bod: respecteren van de verkeerslichten, de verkeersregels op een kruispunt, parkeren op zebrapaden, de gevaren van onaangepaste snelheid, de agressiviteit en de hoffelijkheid tegenover andere weggebruikers... Bij elke campagne werden enkele basisregels van het verkeersreglement in herinnering gebracht.

Brussel Mobiliteit biedt ook ondersteuning op het vlak van de bedrijfsvervoerplannen en de schoolvervoerplannen. U bent er vast wel al eens één tegengekomen, een `pedibus', een groep schoolkinderen op weg naar of van school onder begeleiding van een ouder. Dat is één van de projecten ontstaan in het kader van de schoolvervoerplannen.