Aangepaste infrastructuur

Bij inrichtingsprojecten voor wegen en openbare ruimtes besteedt het Gewest specifiek aandacht aan de zogenaamde 'zwakke' weggebruikers.

Onder andere in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (titel VII) worden voetgangersvoorzieningen bepaald, terwijl andere afkomstig zijn uit de aanbevelingen van de Brusselse Staten-generaal voor verkeersveiligheid.

Aangepaste en beveiligde zebrapaden, verkeersdrempels, uitstulpingen aan voetpaden, verkeersvrije zones en specifieke voorzieningen in de buurt van scholen zijn enkele van de elementen die bijdragen tot de veiligheid van de voetgangers.

Om dit in de praktijk te brengen, stelt Brussel Mobiliteit samen met de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) op.