Sensibiliser à la mobilité par l'expression artistique (enkel FR)

Het FIEJ zet samen met de pedagogische teams van scholen kunstprojecten op (fresco's, totems, silhouet, …) die drie doelstellingen nastreven:

  • de aanwezigheid van een school zichtbaar maken voor weggebruikers;
  • leerlingen bewustmaken van de diverse uitdagingen verbonden aan verantwoordelijke mobiliteit;
  • de ouders alsook de mensen uit de buurt aanspreken en aanzetten tot meer burgerzin op het vlak van mobiliteit.

De financiering van dit type project is mogelijk voor scholen die te weinig zichtbaar zijn of verkeersveiligheidsproblemen ondervinden.

festival.enfance@gmail.com

Georganiseerd door : Festival International de l'Enfance et de la Jeunesse