Sensibiliser à la mobilité par l'expression artistique (enkel FR)

Het FIEJ zet samen met de pedagogische teams van scholen kunstprojecten op (fresco's, totems, silhouet, …) die drie doelstellingen nastreven:

  • de aanwezigheid van een school zichtbaar maken voor weggebruikers;
  • leerlingen bewustmaken van de diverse uitdagingen verbonden aan verantwoordelijke mobiliteit;
  • de ouders alsook de mensen uit de buurt aanspreken en aanzetten tot meer burgerzin op het vlak van mobiliteit.

festival.enfance@gmail.com

Georganiseerd door : Festival International de l'Enfance et de la Jeunesse

https://organisationsdejeunesse.be/dt_team/festival-international-de-l-…