News

Good Move approuvé

De Brusselse ministerraad keurde de definitieve versie goed van het gewestelijke mobiliteitsplan en kiest voor een leefbare en verkeersveilige stad.
News

Brussel wordt een Stad 30

De maximale snelheid wordt vanaf 1 januari 2021 overal 30 km/u, behalve op de hoofdwegen. De kaart wordt momenteel uitgetekend.