News

Good Move goedgekeurd

De door de Brusselse ministerraad goedgekeurde versie van het gewestelijke mobiliteitsplan is nu beschikbaar.