Grote verkeershinder in het gewest

Van 17 tot 19 oktober vinden er een Europese top en een ASEM-top plaats. In de Europese wijk geldt een veiligheidsperimeter waardoor bepaalde straten alleen toegankelijk zijn voor wie toelating heeft.