Projecten

De lopende infrastructuurprojecten bij Brussel Mobiliteit.

De Troozsquare

project (Studie)
In het kader van stadsvernieuwingscontract 1 "Citroën - Maximiliaanpark - Vergote" heeft Brussel Mobiliteit de opdracht gelanceerd voor een landschapsherinrichtingsproject voor de De Troozsquare
Gemeenschap: Stad Brussel
Onderwerpen: Stadsvernieuwingscontract
Het project moet de E411 omtoveren tot een stadsboulevard om komaf te maken met de autosnelweg in het hart van ons gewest en de omliggende wijken opnieuw met elkaar verbinden.
Meerdere plaatsen
In het kader van het stadsvernieuwingscontract 5 " Heyvaert-Poincaré " start Brussel
Mobiliteit met de studie voor de herinrichting van de centrale berm van de Poincarélaan.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: Stadsvernieuwingscontract

Saincteletteplein

project (Studie)
Brussel Mobiliteit lanceerde een project voor de heraanleg van het Saincteletteplein tussen het IJzerplein en de Havenlaan.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: (Her)inrichtingen

Vanderveldesquare

project (Studie)
In het kader van het stadsvernieuwingscontract 3 "Weststation" start Brussel Mobiliteit met de studie over de herinrichting van de Vanderveldesquare.
Gemeenschap: Anderlecht
Diverse onderwerpen

Haachtsesteenweg

project (In uitvoering)
Herinrichting van gevel tot gevel, beter toegankelijke tramhaltes en vernieuwing van de tramsporen op de Haachtsteenweg.
Gemeenschap: Schaarbeek
Diverse onderwerpen

Parklaan

project (Studie)
In het kader van een Stadsvernieuwingscontract stuurt Brussel Mobiliteit een herinrichtingsproject voor de Parklaan aan.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: Stadsvernieuwingscontract

Koninginneplein

project (Studie)
Het Koniginneplein en omgeving wordt heringericht.
Gemeenschap: Schaarbeek
Onderwerpen: Stadsvernieuwingscontract
De definitieve heraanleg moet van de Reyerslaan een echte stadsboulevard maken waar voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen.
Meerdere plaatsen
Diverse onderwerpen

Annie Cordytunnel

project (Beëindigd)
De werkzaamheden kaderen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de beveiliging en renovatie van de wegtunnels.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: Renovatie

Aanleg van metrolijn 3

project (In uitvoering)
Metrolijn 3 wordt een nieuwe as met 18 stations die over een lengte van 10,3 km de stad van noord naar zuid doorkruist.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: Openbaar vervoer

Renovatie van de metrostations

project (In uitvoering)
De stations worden gerenoveerd om te beantwoorden aan de nieuwe normen en de veranderde noden van de gebruikers.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: Openbaar vervoer

Bouw van overstapparkings

project (In uitvoering)
Door het ontwikkelen van intermodale knooppunten en kiss-and-ridezones wil het Gewest een alternatief aanbieden voor het autoverkeer naar het stadscentrum.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: Park & Ride
In de toekomst krijgt dit metrostation liften voor personen met een beperkte mobiliteit.
Meerdere plaatsen
Onderwerpen: Openbaar vervoer