Brussel met de auto

De auto is niet het meest geschikte vervoermiddel om zich in de stad te verplaatsen. Files, luchtvervuiling, parkeerproblemen, stress... allemaal nadelen die verbonden zijn aan deze verplaatsingswijze.

 
In het gewest zijn tal van efficiënte alternatieven voor de auto voorhanden. Er is al veel meer fietsinfrastructuur aanwezig dan u denkt en die wordt ook alsmaar beter. Het openbaar vervoer wordt steeds performanter en comfortabeler. Stappen is een optie waarmee u na het werk perfect uw hoofd kan leegmaken. Bovendien kan u al stappend nog even (window)shoppen en blijft u in vorm, ver weg van de stress die het autorijden met zich meebrengt!
 
De Brussel'Air-premie is een mobiliteitspakket dat toegekend wordt aan elke Brusselaar die afstand doet van zijn auto.
 
De keren dat u echt een auto nodig hebt, kan u steeds gebruik maken van een autodeelsysteem of een taxi. 's Avonds en 's nachts kan u een beroep doen op de openbaarvervoerdienst Noctis en de Collecto-taxi's.
 
Wie toch met de wagen naar Brussel komt, kan die achterlaten in de parkings in en rond het gewest.