Goederenvervoer

Leveringen: reglementen en tijdsblokken

De leveringszones en de uren waarop er geleverd mag worden zijn plaatsgebonden om beter te beantwoorden aan de behoeften van de bedrijven en de buurtbewoners. Er is dus geen uniforme regelgeving voor het hele gewest.
Om een leveringszone aan te leggen of te wijzigen, moet u contact opnemen met de wegbeheerder: de gemeente of bij gewestwegen het Gewest (mobiliteit@gob.brussels).

Tips voor bedrijven die een transportdienst nodig hebben

Sinds 2012 begeleidt de cel Eco-conceptie van UCM Brusselse bedrijven, ongeacht tot welke sector ze behoren, bij de doeltreffende en positieve transitie van hun economische activiteiten naar duurzaamheid. 

Heel wat bedrijven stellen duurzame transportdiensten voor die aan de stad zijn aangepast:

  • Dioxyde de Gambettes biedt sinds 2008 leveringen per transportfiets aan. Ze beantwoordt aan de behoeften qua bevoorrading, interne logistiek en distributie van ondernemingen, openbare instellingen en particulieren.
  • Ecopostale is het eerste CO2-neutrale logistiek bedrijf in België en heeft een reeks diensten opgericht die een grotere mobiliteit en een aanzienlijke vermindering van de vervuiling in onze steden begunstigen. Ecopostale levert uw dringende dossiers en brieven in Brussel in minder dan 60 minuten en vervoert uw tentoonstellingsmateriaal van Parijs naar Milaan in 24 uur.
  • Hush Rush is een fietskoerierdienst in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • ook PedalBXL is een fietskoerierdienst in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • SUMY innoveert door zijn kringloopaanpak maar ook door het gebruik van groene technologieën waarmee de negatieve impact van het transport op het milieu verminderd kan worden, de betrouwbaarheid van de leveringsuren vergroot kan worden en waardoor grotere volumes producten tijdig aan de klanten geleverd kunnen worden.
  • CityDepot is het eerste bedrijf in België dat een totaaloplossing aanbiedt voor duurzame distributie van goederen naar de binnenstad én weer terug, via de weg of het water. CityDepot verbindt transporteurs, grote retailers en brands, kleinhandelaars, e-commercebedrijven, steden, (semi-)publieke organisaties en consumenten met elkaar.

Het is misschien moeilijk te weten of uw transporteur doeltreffend is op het vlak van mobiliteit/milieu, maar er bestaan een paar trucs:

  • Is het voertuig geschikt voor de stad en de lading? Een trekker met oplegger om kleine hoeveelheden te leveren? Zijn er laad- en losproblemen door de grootte van het voertuig?  Een zending binnen Brussel? Denk aan een fietskoerier, die is soms goedkoper, zelfs voor een pakje van enkele kilo's.
  • Zeer frequente leveringen? Door uw leveringen in de tijd te bundelen vermindert u het aantal afgelegde kilometers. Is het niet mogelijk ter plaatse te stockeren? 
  • Regel uw bestellingen van tevoren en geef uw transporteur de nodige tijd. Hoe vaker u korte leveringstermijnen vraagt, hoe minder optimaal het traject is, hoe meer u de Brusselse straten verspert.

Informatie voor de transporteurs

Brussel Mobiliteit en de Haven van Brussel stellen een transportdeskundige ter beschikking van de bedrijven om hun goederenstromen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren door gebruik te maken van de waterweg of door het wegennet beter te gebruiken. Steunend op een ruime ervaring op het vlak van transport, komt de deskundige de bedrijven te hulp die willen bijdragen tot de verbetering van de mobiliteit in Brussel, waarbij ze hun rendabiliteit niet uit het oog verliezen. Een van zijn prioriteiten is de bouwsector.