School

Actie boekentas

De reis van en naar school maakt het leeuwendeel uit van de dagelijkse verplaatsingen van een kind. Het is dan ook vooral daar dat zij het juiste gedrag leren aanleren en goede gewoonten ontwikkelen o