Schoolvervoerplan (SVP)

Een schoolvervoerplan (SVP) bestaat erin maatregelen te onderzoeken, uit te voeren en te evalueren, die een duurzaam beheer van het vervoer binnen een school bevorderen.

Het gaat er dus niet alleen om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger te maken, maar ook om de leerlingen autonomer te maken in hun verplaatsingen.

Naar mijn SVP

Doelstelling

Een SVP wil een duurzaam beheer van de mobiliteit in de scholen verzekeren.

Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen, heeft Brussel Mobiliteit verschillende globale doelen gedefinieerd. Tijdens de opstart van haar SVP, wordt elke school begeleid bij het vertalen van deze doelstellingen naar haar eigen specifieke context.

Benadering voor kleuterscholen

  • Van jongs af aan de verschillende verplaatsingsmodi leren kennen, binnen en buiten de school
  • De veiligheid, levenskwaliteit en bereikbaarheid van de school en diens omgeving voor iedereen verbeteren
  • Ouders bewust en actief betrekken bij de mobiliteit van (hun) kinderen en sensibiliseren op vlak van verkeersveiligheid

Benadering voor lagere scholen

  • Ouders, leerkrachten en leerlingen sensibiliseren voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid
  • De veiligheid, levenskwaliteit en bereikbaarheid van de school en diens omgeving voor iedereen verbeteren
  • De verplaatsingsgewoonten veranderen zowel voor het traject naar school als voor schoolverplaatsingen

Benadering voor middelbare scholen

  • De jongeren uitrusten om hun eigen mobiliteit op een duurzame manier in te vullen
  • De schoolinfrastructuur aanpassen om duurzame mobiliteit mogelijk te maken
  • De leerkrachten aansporen om een voorbeeld te worden voor hun leerlingen op vlak van duurzame mobiliteit 

Doet mijn school ook mee?

Meer dan de helft van de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft reeds een SVP.

De verschillende stappen in het kader van de schoolvervoerplannen en voorbeelden van mogelijke acties worden gedetailleerd beschreven in deze farde_svp_2016_nl.pdf (1.81 MB)

Welke steun kan mijn school krijgen?

Naast de werkingsmiddelen die specifiek ontwikkeld werden om te helpen bij de opmaak van een SVP (documentatiemap, enquêteformulier, bereikbaarheidsfiche, woonplaatsenkaart...), biedt ook een medewerker van de vereniging GoodPlanet Belgium actieve ondersteuning tijdens het eerste jaar waarin het SVP wordt opgestart.

Bovendien krijgt u als deelnemende school van Brussel Mobiliteit allerhande materiaal (fietsparkings, optimove spel, fluohesjes...) en financiële middelen om de acties te ondersteunen.

Jaarlijks kan u via een update van uw actieplan nieuwe steun aanvragen. U kan ook meedoen aan heel wat campagnes en projectoproepen. Een niet-limitatief overzicht van de beschikbare steun vindt u in het luik pedagogisch aanbod.

Alle deelnemende scholen worden jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan het Salon van de Schoolvervoerplannen om er hun ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

U stapt dus niet alleen in het SVP-avontuur!

Hoe deelnemen?

De inschrijving voor het schoolvervoerplan gebeurt via het prediagnoseformulier. Daarna neemt GoodPlanet Belgium contact op met de geïnteresseerde scholen voor een selectie.

Na bevestiging van de selectie wordt eind april een infosessie georganiseerd waarbij de scholen een eerste keer de verenigingen ontmoeten die hen zullen bijstaan tijdens het opstartjaar van het project. 

Contact

Voor meer info kunt u contact opnemen met Lore Vantomme (T 02 204 12 29) van de directie Beleid van Brussel Mobiliteit.

Kijk ook eens op onze Facebook pagina

Nieuwsbrief