Schoolvervoerplan (SVP)

Via een schoolvervoerplan (SVP) krijgt een school een beter zicht op haar huidige mobiliteitssituatie, en wordt ze begeleid in het onderzoeken, uitvoeren en evalueren van acties ter bevordering van meer actieve en veilige verplaatsingen.

Naar mijn SVP

 

Doelstelling

De SVP willen scholen helpen om te komen tot meer actieve en veilige verplaatsingen, voor leerlingen, hun ouders en het schoolpersoneel.

Afhankelijk van het onderwijsniveau, heeft Brussel Mobiliteit verschillende globale doelen gedefinieerd. Tijdens de opstart van haar SVP, wordt elke school begeleid bij het vertalen van deze doelstellingen naar haar eigen specifieke context.

Benadering voor kleuterscholen

 • Van jongs af aan actief verplaatsingen te voet, met de fiets en met de step uitproberen, binnen en buiten de school
 • Het thema mobiliteit integreren in de school
 • De mobiliteit, verkeersveiligheid en levenskwaliteit in de omgeving van de school verbeteren
 • Ouders betrekken bij de mobiliteit van (hun) kinderen en sensibiliseren op vlak van verkeersveiligheid

Benadering voor lagere scholen

 • Het thema mobiliteit integreren in de school
 • Het aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en met de step verhogen
 • Ouders betrekken bij de mobiliteit van (hun) kinderen en sensibiliseren op vlak van verkeersveiligheid
 • De mobiliteit, verkeersveiligheid en levenskwaliteit in de omgeving van de school verbeteren

Benadering voor middelbare scholen

 • Het aandeel woon-schoolverplaatsingen te voet en met de fiets verhogen
 • De jongeren uitrusten om hun eigen mobiliteit op een actieve en multimodale manier in te vullen
 • De infrastructuur in de school en in de omgeving van de school verbeteren voor actieve mobiliteit 
 • De leerkrachten aansporen om een voorbeeldrol op te nemen

Doet mijn school ook mee?

Meer dan de helft van de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds 2006 een SVP opgestart. Ongeveer 2/3e van deze scholen zijn nog steeds actief in het project.

Welke steun kan mijn school krijgen?

De school wordt begeleid door een vzw (GoodPlanet of COREN) tijdens het opstartjaar van haar SVP. Na dit opstartjaar wordt Brussel Mobiliteit de contactpersoon van de school.

Deelnemende scholen kunnen elk schooljaar opnieuw een actieplan indienen, waarin ze tonen welke concrete acties voor meer actieve mobiliteit op de planning staan. Via dit actieplan kan concrete steun aangevraagd worden:

 • Tools: enquêteformulieren, bereikbaarheidsfiches, woonplaatsenkaarten, video’s, goede voorbeelden, …
 • Materiaal: fietsparkings, gezelschapsspel Optimove, wandellinten, loopfietsjes, fietsen, verkeerspistes, …

In het kader van de projectoproep voor de Week van de Mobiliteit kan ook financiële steun voor bepaalde acties worden aangevraagd.

U kan ook meedoen aan heel wat andere campagnes en projectoproepen. Een niet-limitatief overzicht van de beschikbare steun vindt u in het luik materiële en financiële steun.

Alle deelnemende scholen worden jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan het Salon van de Schoolvervoerplannen om er hun ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

U stapt dus niet alleen in het SVP-avontuur!

Wat wordt er van mijn school verwacht?

Na opstart van een SVP:

 • MAG een school elk jaar opnieuw een actieplan indienen. Via die weg kan een deelnemende school jaarlijks steun aanvragen voor haar mobiliteitsacties;
 • MOET een school elke 3 jaar haar mobiliteitsdiagnose en actieplan actualiseren. Wanneer deze deadline nadert, ontvangt uw school hiervoor een herinnering. Dit is het  formulier voor actualisatie.docx (172.4 KB)

U kan onderstaande enquêteformulieren gebruiken bij het opstellen van uw mobiliteitsdiagnose:

Hoe deelnemen?

De inschrijving voor het schoolvervoerplan gebeurt via het prediagnoseformulier. Daarna nemen de vzw’s GoodPlanet Belgium en COREN contact op met de geïnteresseerde scholen om een selectie te maken.

Na bevestiging van de selectie wordt een infosessie georganiseerd waarbij de scholen een eerste keer de verenigingen ontmoeten die hen zullen bijstaan tijdens het opstartjaar van het project, en kennis kunnen maken met het team schoolmobiliteit van Brussel Mobiliteit. 

Contact

Voor meer info kunt u contact opnemen met het team schoolmobiliteit van de directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit: svp@gob.brussels

Kijk ook eens op onze Facebook pagina

Nieuwsbrief