Mobility Management Training

De opleiding Mobility Manager is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector. Tijdens elke opleidingsdag komen ook getuigenissen van bedrijven, die reeds mobiliteitsacties gevoerd hebben, aan bod om de theorie op een zo concreet mogelijke manier aan te vullen en om een uitwisseling van ervaringen met de deelnemers te bevorderen.

Voor wie?

Voor iedereen die Brusselse mobiliteit hoog in het vaandel draagt. We focussen ons vooral op de verantwoordelijken voor het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (BVP).

 • Mobility Manager
 • Fleet Manager
 • Facility Manager
 • Corporate Social Responsability Manager (CSR)
 • Human Resources Manager (HR)
 • Compensation & Benefits Manager
 • Preventie- en veiligheidsadviseur

Programma

Het programma wordt uitgespreid over zes opleidingsdagen.

Dag 1: De sleutel tot een succesvol BVP

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van ons welzijn en de gemeenschap in brede zin. Daarom is het ook een grote uitdaging voor de overheid en voor het beleid van bedrijven. De eerste dag heeft dan ook als doelstelling de sleutelbegrippen aan te reiken om de hedendaagse mobiliteit te begrijpen: de oorsprong, de oorzaken en gevolgen van de problemen die onze steden, ons gewest en onze bedrijven kennen.

Dag 2: Projectbeheer – Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan

Tijdens deze dag leren de deelnemers een mobiliteitsproject binnen een bedrijf beheren in samenwerking met externe partners. Bijzondere aandacht word besteed aan hoe je een strategie en duidelijke doelstellingen bepaalt, essentiële elementen voor verandering. De verschillende fasen (van het opstellen van het mobiliteitsplan tot de uitwerking, opvolging en evaluatie ervan) worden behandeld vanuit het standpunt van de mobility manager.

Dag 3: De verschillende maatregelen - Deel 1: de "actieve modi", het openbaar vervoer, de New Ways of Working

Om een bedrijfsvervoerplan (BVP) te kunnen realiseren heeft de mobility manager een ruime waaier aan maatregelen ter beschikking. Deze worden bestudeerd en besproken: hoe deze maatregelen realiseren? Tips voor de implementatie? Welke fiscale regels zijn van toepassing? Wat is de verwachte kostenbatenanalyse?

De analyse van de verschillende maatregelen is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat voornamelijk over de actieve modi maar ook over collectief vervoer en de nieuwe manieren om het werken te organiseren.

Dag 4: De verschillende maatregelen – Deel 2: de auto… anders

Deze dag is wordt gewijd aan een nieuw - lees duurzaam - beheer van de autoverplaatsingen. In plaats van zich slechts te beperken tot de verplaatsingen anders dan met de wagen aan te moedigen, kunnen we de resultaten verbeteren door een ander gebruik van de wagen te stimuleren: carpooling, een duurzaam parkeerbeheer, het beheer van dienstverplaatsingen, bezoekers- en goederenstromen, meer ecologische wagens.

Dag 5: Communicatie en sensibilisering – Intermodaal bezoek

Het beheer van de mobiliteit heeft ook betrekking op gedrag. Communicatie en sensibilisering zijn een aanzienlijk deel van de dagtaak van een mobility manager. Tijdens deze dag wordt bijzondere aandacht besteed aan communicatietechniekenen sensibiliseringscampagnes met behulp van praktische oefeningen om vertrouwd te raken met deze aanpak, de juiste middelen te kennen en de goede reflexen aan te leren. Het tweede deel van de dag bestaat uit een terreinbezoek om te ontdekken hoe het openbaarvervoernetwerk georganiseerd is, hoe intermodaliteit gestimuleerd wordt en om het belang van een harmonieus beheer van de openbare ruimte aan te tonen.

Dit bezoek maakt het ook mogelijk op concrete realisaties van pioniersbedrijven te bezichtigen.

Dag 6: In de praktijk: "Aan het werk!"

De laatste dag bestaat uit een praktische workshop die de deelnemers toelaat hun ontwerpplan of het geactualiseerde BVP te tonen. In deze oefening komt de opgedane kennis en de verworven ervaring aan bod. De uitkomst van deze oefening kan de mobility manager onmiddellijk helpen bij zijn taak

Praktische info

 • Prijs: 250 euro voor bedrijven met meer dan 200 werknemers, 125 euro voor bedrijven met minder dan 200 werknemers, openbare instellingen, gemeenten en vzw’s
 • 6 opleidingsdagen verdeeld over 4 maanden, telkens op vrijdag van 9 tot 17 uur
 • Data volgende sessies: 14/10, 21/10, 18/11, 25/11, 09/12, 13/01/2023
 • De opleidingsdagen zullen hoofdzakelijk plaatsvinden in de gebouwen van Leefmilieu Brussel (Thurn & Taxis-site - Havenlaan 86C / 3000 - 1000 Brussel) en Brussel Mobiliteit (Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel)
 • Inschrijvingen: inschrijvingsformulier
 • Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen. De nodige gezondheids- of veiligheidsmaatregelen worden getroffen indien de heersende omstandigheden van dat moment hierom vragen.
 • info: Traject Mobility Management (T 02 321 12 14) emmanuelle.brunetti@traject.be