Bedrijfsvervoerplan

Een bedrijfsvervoerplan bestaat uit de studie, de uitvoering, de evaluatie en het updaten van maatregelen van één of meer ondernemingen om de verplaatsingen in verband met de bedrijfsactiviteiten duurzaam te beheren.

De bedoeling is de mobiliteit in Brussel te verbeteren via een langetermijnstrategie voor bedrijfsverplaatsingen. Een aantal concrete maatregelen moeten voor een evenwicht zorgen tussen mobiliteits- en milieuproblemen enerzijds en de socio-economische belangen van de ondernemingen anderzijds. De bedrijfsvervoerplannen moedigen een rationeel gebruik van de auto aan en promoten duurzame vervoermiddelen (stappen, fietsen, openbaar vervoer).

Leefmilieu Brussel staat in voor de globale administratieve en methodologische ondersteuning in verband met de invoering van het bedrijfsvervoerplan. Voor alle wettelijke documenten en alle praktische info om een plan te kunnen opstellen: leefmilieu.brussels

Contact Brussel Mobiliteit: Christine Heine - T 02 204 19 23

Inschrijven nieuwsbrieven van de Bedrijfsvervoerplannen (BVP)

U kunt zich als Mobility Manager inschrijven op de BVP-nieuwsbrief (beheerd door Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel). U vindt er ook de eerder verschenen nieuwsbrieven.