De tram in Brussel

Brussel telt 19 tramlijnen die geëxploiteerd worden door de Brusselse openbare vervoersmaatschappij, de MIVB. Sommigen rijden voor het grootste deel in een eigen bedding en zelfs ondergronds (zoals de Noord-Zuid-as die bediend wordt door lijn 3 en 4, of de "middenring" die bediend wordt door de lijnen 7 en 25).

Ze rijden voornamelijk op het Brussels grondgebied. Bepaalde lijnen bedienen echter ook de gemeenten in de periferie (zoals bijvoorbeeld Tervuren).

Momenteel lopen heel wat projecten met het oog op de uitbreiding van het netwerk of worden nieuwe projecten bestudeerd.

Actuele informatie over de MIVB, alsook inlichtingen over het tramnet, de dienstregelingen en de gebruiksvoorwaarden zijn terug te vinden op de website mivb.be