Lage Emissie Zone

Overal ter wereld is de lucht in grote steden vervuild. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van die vervuiling.

Door de toegang tot de stad te verbieden voor de meest vervuilende voertuigen dragen we bij tot een betere luchtkwaliteit. De toelatingsvoorwaarden zullen de komende jaren stapsgewijs strenger worden, zodat alle inwoners en onze kinderen opnieuw vrij kunnen ademen.

Meer info: lez.brussels