Good Knowledge

De uitvoering en de evaluatie van het gewestelijke mobiliteitsbeleid zullen worden gebaseerd op de volgende acties:

  • Verbetering van verzameling, analyse en verspreiding van de gegevens (openbaar en privé) in verband met mobiliteit om het mobiliteitsplan aan te passen en de prospectieve en strategische studies te voeden
  • Anticipatie op vernieuwing inzake mobiliteit door permanente en proactieve technologische waakzaamheid gebaseerd op het delen van ervaring en kennis
  • Continue en doeltreffende communicatie over uitvoering en realisatie van het mobiliteitsbeleid en de doelstellingen van het Good Move-plan

Brussel Mobiliteit ontwikkelde een Kenniscentrum voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid dat analyses presenteert over mobiliteit, het Fietsobservatorium, studies, mobiliteitsindicatoren, de Katernen van het Kenniscentrum, enz. om een objectief beeld te geven van de situatie in Brussel.

Enkele grote enquêtes, zoals MOBEL (1999) en BELDAM (BELgian DAily Mobility, 2010), hebben als referentie gediend voor tal van organisaties (overheden, universiteiten, consultants, verenigingen, enz.). De resultaten ervan zijn op grote schaal gebruikt door Brussel Mobiliteit, met name voor het opstellen van de doelstellingen van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en het Plan Good Move, maar ook van thematische plannen zoals het strategisch voetgangersplan of het beheerscontract 2019-2023 van de MIVB. Deze gegevens vormen ook de input voor het multimodaal mobiliteitsmodel van Brussel Mobiliteit (MUSTI). Zij hebben het ook mogelijk gemaakt bepaalde belangrijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in Brussel te belichten: bijvoorbeeld de vermindering van het modale aandeel van de auto ten voordele van actieve vervoerswijzen voor de Brusselaars.

Om het Observatorium voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid verder te ondersteunen, startte het Brussels Gewest, in samenwerking met het Vlaams Gewest, in oktober 2021 met een grootschalige enquête genaamd het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG), om het mobiliteitsgedrag te analyseren. Het verplaatsingsgedrag verandert snel en het is belangrijk om betrouwbare, recente en volledige gegevens te bezitten om het verplaatsingsgedrag van de Brusselaars te analyseren, of ze zich nu te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, met de auto, met een motor of brommer of met de step verplaatsen.

In september 2021 lanceerde Brussel Mobiliteit ook zijn eerste Mobiliteitsbarometer om te peilen naar de perceptie van de gebruikers (Brusselaars en pendelaars) met betrekking tot het mobiliteitsaanbod en de verkeersveiligheid: kwaliteit van het gebruik van de voetpaden, frequentie van het openbaar vervoer, gevoel van veiligheid met betrekking tot het risico op ongevallen, reistijden, enz.

Overigens heeft het Gewest een centrale rol te spelen in het delen van de mobiliteitsgegevens, die inderdaad kunnen worden omgezet in nieuwe diensten in het perspectief van een smart city. Zo heeft Brussel Mobiliteit verschillende gegevens over mobiliteit en openbare werken ingezameld en gebundeld in geografische informatiesystemen (Mobigis) die toegankelijk zijn voor het publiek en verschillende interactieve kaarten aanbieden. De Brusselse openbare sector heeft ook een schat aan informatie over mobiliteit bijeengebracht in zijn portaal Open Data Store. Een van de doelstellingen van het Gewest is om via dit kanaal burgers en mobiliteitsprofessionals in staat te stellen deze gegevens te raadplegen of te hergebruiken om mobiele toepassingen te creëren die de mobiliteit voor iedereen vergemakkelijken!

Brussel Mobiliteit volgt ook de jongste technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid op de voet, in het bijzonder de recentste evoluties in de technologieën met betrekking tot autonome voertuigen.