Good Service

Veel burgers dienen hun manier van reizen te kiezen op basis van het weer, de private of professionele beperkingen, hun fysieke capaciteiten en hun financiële mogelijkheden. De ambitie van Good Move is om gebruikers een scala aan geïntegreerde diensten aan te bieden die het niet langer noodzakelijk maken om in het bezit te zijn van een eigen auto en die het combineren van de vervoerwijzen en de netwerken van openbaar vervoer bevorderen. Om dat te bereiken, kiest het Gewest voor drie grote ontwikkelingsassen:

  • Digitaal en fysiek bundelen van het vervoeraanbod, zowel op het gebied van informatie, reserveringen als qua tarieven, om mobiliteit en multimodaliteit te vergemakkelijken;
  • Verbetering van de kwaliteit, de overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van de netwerken en diensten van openbaar vervoer;
  • Versterking van de interconnectie van de verschillende diensten  en van de intermodaliteit door de ontwikkeling van wisselpolen.

Mobiliteitsdiensten

De term Mobility as a Service omvat de integratie van het vervoeraanbod in digitale toepassingen en platformen. De benadering van mobiliteit als een dienst maakt het mogelijk om de mobiliteitspraktijken los te koppelen van het bezit van een voertuig. Door de combinatie van bestaande vervoernetwerken en nieuwe vormen van mobiliteit biedt MaaS verplaatsingsoplossingen aan die worden geïndividualiseerd volgens de gebruikers en afgestemd op hun verplaatsingsbehoeften.

 

Diagnosefiche: Kun je je in Brussel verplaatsen met de auto zonder er zelf een te hebben?

Brussel Mobiliteit heeft technische gidsen ontwikkeld die projectmanagers helpen bij de inrichting van de openbare ruimte.

 

Mobility as a Service

Het mobiliteitsaanbod in Brussel is vandaag zeer gediversifieerd - met inbegrip van verschillende diensten op het vlak van delen maar wordt niettemin voorgesteld als een verzameling producten en concepten in plaats van als een geïntegreerde en overzichtelijke service voor de gebruiker. Mobiliteit wordt immers nog steeds voornamelijk verworven door de aankoop van vervoerbewijzen of een voertuig. Sinds enkele jaren wordt in Brussel een mobiliteitsaanbod ontwikkeld dat meer als een dienst, een prestatie wordt voorgesteld: taxi's, auto's, fietsen en steps in zelfbediening en vrije vloot, enz. Deze trend zal worden versterkt met de komst van de connectiviteitstechnologieën. Het Gewest heeft de ambitie om de algemene doeltreffendheid van dit systeem te verhogen om zijn mobiliteitsdoelstellingen te bereiken, door de kwaliteit van het mobiliteitsaanbod te verbeteren ten voordele van de gebruikers. Die zullen toegang hebben tot het gecombineerde aanbod van de verschillende operatoren via één enkele, individualiseerbare interface, en daarbij kunnen gebruikmaken van geharmoniseerde informatie en betalingsmodaliteiten.

Een ander belangrijk aspect van de uitrol van MaaS waarbij het Gewest een centrale rol te spelen heeft, is het organiseren van het delen van de mobiliteitsgegevens. Gegevens zijn immers de grondstof van een smart city; ze kunnen effectief worden omgezet in nieuwe diensten! Zo heeft Brussel Mobiliteit verschillende gegevens over mobiliteit en openbare werken ingezameld en gebundeld in geografische informatiesystemen (Mobigis) die toegankelijk zijn voor het publiek en verschillende interactieve kaarten aanbieden. Overigens heeft de Brusselse openbare sector ook een schat aan informatie over mobiliteit bijeengebracht in zijn portaal Open Data Store. Een van de doelstellingen van het Gewest is om via dit kanaal burgers en mobiliteitsprofessionals in staat te stellen deze gegevens te raadplegen of te hergebruiken om mobiele toepassingen te creëren die de mobiliteit voor iedereen vergemakkelijken!


En ten slotte brengt Brussel Mobiliteit op het platform Smart Mobility Committee alle mobiliteitsactoren samen om een gecoördineerde, transversale en multidisciplinaire aanpak van de mobiliteitsproblematiek in het algemeen te ontwikkelen.

 

 

Brussels Smart Mobility

De manier waarop we ons verplaatsen en goederen vervoeren moet anders om een oplossing te vinden voor files, verkeersonveiligheid, de schadelijke gevolgen van mobiliteit op de leefomgeving en het milieu, de ongelijke vervoersmogelijkheden... kortom om te zorgen voor een vlot bereikbare hoofdstad in een aantrekkelijke omgeving. 'Smart mobility' kan hieraan bijdragen met een doeltreffend mobiliteitsbeheer op de bestaande infrastructuur, het gebruik van technologie voor meer interactie en een betere samenwerking tussen de verschillende mobiliteitsactoren.

Het Platform Brussels Smart Mobility

In het Platform Brussels Smart Mobility brengt Brussel Mobiliteit alle mobiliteitsactoren samen met het oog op een gecoördineerde, transversale en multidisciplinaire aanpak van het mobiliteitsprobleem. Het gaat om een taskforce die de overheid en de privésector samenbrengt met academici en onderzoekers. Ze werken aan concrete oplossingen voor de werkelijke uitdaging van 'slimme stadsmobiliteit': multimodaliteit aanmoedigen, de stad vlotter bereikbaar maken, de milieuhinder verminderen en de openbare ruimte maximaal benutten. De samenwerking ligt voor de hand zodat een daadwerkelijke gedragsverandering ontwikkeld en gepromoot kan worden. 

De Smarter Cities Challenge

Dankzij de overwinning in de Smarter Cities Challenge van IBM  kon Brussel Mobiliteit bovendien kosteloos een beroep doen op de computerreus. Drie weken lang bestudeerden zes experts uit verschillende landen het mobiliteitsprobleem aan de hand van de beschikbare gegevens en interviews met een veertigtal specialisten en betrokkenen. Dit resulteerde in een eerste reeks aanbevelingen die in dit uitgebreid rapport toegelicht (9.25 MB) werden.

Meer info: smartcity.brussels